Bài tập buổi 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài tập buổi 2 by Mind Map: Bài tập buổi 2

1. Quản trị tri thức

1.1. Scott

1.1.1. Cuộc thám hiểm khởi hành từ thực tiễn của chuyến thám hiểm của Borchgrevink với tàu Southern Cross​.

1.2. Shackleton

1.2.1. Học hỏi được những kinh nghiệm trong chuyến đi Discovery

1.2.2. Thuyền viên có 2 người từ chuyến đi Discovery

1.2.3. Thảo luận công việc cởi mở với nhóm trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì.

1.3. Amundsen

1.3.1. Nghiên cứu về các cuộc thám hiểm trước đó, đưa ra các phương án ứng phó từ trước

1.3.2. Thành viên gồm những người có từng thế mạnh riêng, được tạo môi trường tốt để hợp tác cùng nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Mọi người có tiếng nói trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị kĩ càng cho các sự kiện

1.3.3. Rút kinh nghiệm từ các cuộc thám hiểm trước và học tập cách nấu thức ăn từ người bản địa có trong đoàn để đưa ra chế độ dinh dưỡng cụ thể

1.3.4. Học cách làm quần áo và lái xe chó của người Eskimo. Áp dụng các kỹ thuật cải thiện cách trượt tuyết, cải tiến ván trượt để có thể di chuyển trên tất cả các loại băng tuyết. Học cách xây lều dữ ấm

1.3.5. Áp dụng các kỹ thuật cải thiện cách trượt tuyết, cải tiến ván trượt để có thể di chuyển trên tất cả các loại băng tuyết.

1.3.6. Cải thiện tầu cho chuyến đi

2. Quản trị rủi ro

2.1. Scott

2.1.1. Chấp nhận rủi ro có thể không trở về được để có thể chinh phục nam cực

2.2. Shackleton

2.2.1. Né tránh rủi ro khi quyết định không tiếp tục khám phá nam cực và quay lại khi cách nam cực chỉ 93 dặm

2.3. Amundsen

2.3.1. Chấp nhận rủi ro khi xuất phát sớm và đã phải hủy bỏ và quay lại nhưng lại làm tăng lượng lương thực cho đoàn

2.3.2. Đảm bảo lương thực cho đoàn nếu thiếu, cho được sử dụng để làm sức kéo và là thức ăn dự trữ

3. Cách tiếp cận với uncertainty của Agile

3.1. Đề cao vai trò cá nhân và tương tác

3.2. Học tập và thích nghi với sự thay đổi làm phương châm hoạt động

3.3. Hoạt động theo tư duy duy nghiệm