BIDANG KUASA JENAYAH DI MAHKAMAH SYARIAH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIDANG KUASA JENAYAH DI MAHKAMAH SYARIAH by Mind Map: BIDANG KUASA JENAYAH DI MAHKAMAH SYARIAH

1. BENTUK KESALAHAN

1.1. Kesalahan agama – amar makruf nahi mungkar

1.1.1. Kesalahan diri orang Islam; akidah, ibadah dsb

2. BIDANG KUASA

2.1. Mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang Islam terhadap rukun-rukun Islam KECUALI mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan

2.2. Keanggotaan, penyusunan dan cara bagi mahkamah-mahkamah syariah, yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa ke atas kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh undang-undang Persekutuan

2.3. Menggubal perundangan bagi mengawal pengembangan iktikad dan kepercayaan antara orang-orang yang menganut agama Islam

2.4. Menentukan perkara-perkara hukum syarak dan adat istiadat Melayu

2.5. Terhad kepada bidang kuasa tempatan. Dimana pesalah hanya dihukum dimana kesalahan dilakukan.

3. HANYA TERPAKAI KEATAS ORANG ISLAM DI MALAYSIA, PERINGKAT NEGERI.

3.1. Ss 74_1)(2)EPAIS

4. KADAR HUKUMAN

4.1. Akta Mahkamah syariah (Bidang Kuasa Jenayah)1965

4.1.1. Denda 1000 ringgit

4.1.2. Penjara 6 bulan

4.2. Pindaan tahun 1984

4.2.1. Denda lima ribu ringgit

4.2.2. Penjara 3 tahun

4.2.3. Sebatan 6 kali

5. PENGUATKUASAAN JENAYAH SYARIAH

5.1. Bahagian Penguatkuasaan dan Bahagian Pendakwaan, Jabatan Agama Islam Negeri

5.2. Penguatkuasaan – menguatkuasakan peruntukan kesalahan dalam undang-undang.

5.3. Pendakwaan – pertuduhan di mahkamah syariah

5.4. Berdasarkan SOP

6. ISU-ISU BERKAITAN PENGUATKUASAAN

6.1. penguatkuasaan dan kaedah fiqh – al-asl al-bara’ah al-zimmah