สารทำความสะอาด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สารทำความสะอาด by Mind Map: สารทำความสะอาด

1. 1.สารหนู 2.ตะกั่ว 3.เเดดเมียม 4.ปรอท 5.ซีลีเนียม 6.นิกเกล

1.1. สารต้องห้าม

2. น.ส.วาสิตา โนนุษย์039 น.ส จันทรา ฮ้อบุตร 004 น.สณัทธิชา ชู​เชิด​ 020​ น.สถิตย์ภรณ์ หนูมาก 015 น.สลีลาวดี ณพัทลุง 028

3. #ความหมาย ของสารทำความสะอาด หมายถึง คูณสมบัติในการกำจัดความสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื่อโรค

3.1. ความหมาย

4. 1.ผลิตภัณฑ์ประเภทด่าง 2.ผลิตภัณฑ์ประเภทกรด 3.ผลิตภัณฑ์ที่ผสมตัว 4.ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารซักล้าง 5.ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารฟอกขาว

4.1. การเลือกใช้

5. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

5.1. ตัวอย่างสารทำความสระอาด *น้ำยาล้างจาน *ผงซักฟอก *น้ำยาล้างห้องน้ำ *น้ำยาถูกพื้น *เเชมพูสระผม *สบู่

6. สมาชิกในกลุ่ม