CDP Project

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CDP Project by Mind Map: CDP Project

1. Data

1.1. Unify profile khách hàng từ các F khác nhau (FO, FRT, FTEL,FPLAY) => Chỗ này về lâu dài khi data ổn ta có thể tiến tới việc xây dựng một bảng xếp hạng để ranking khách hàng để làm các việc khác (Ví dụ trong việc cho vay?)

2. Case study

2.1. Triển khai thực tế

2.1.1. FRT: Bán Iphone: Hiện tại, ngoài các features tổng quát đã được extract trong lần bán laptop quý rồi, em sẽ tập trung tìm thêm case study cho Iphone. Các case study này ngoài việc phục vụ cho triển khai thử, nó sẽ giúp guide việc extract thêm feature liên quan đến Iphone. Ví dụ: nếu tỉ lệ người mua flagship hãng khác chuyển sang Iphone lớn/ROR cho case study này ổn => thêm một binary feature mua Iphone

2.2. Customer journey

2.2.1. Customer journey: Tổng hợp thông tin từ các F để có được tập hành vi của khách hàng. Em nghĩ chỗ này không nên mơ hồ chung chung, ta nên xác định trước một số high-level goal từ customer journey này để dễ cho việc design Customer journey. Theo em có 2 mục tiêu chính: (1) Hiểu nhu cầu khách hàng đang cần gì (mua gì?), (2) Chăm sóc khách hàng đúng thời điểm để họ không bỏ sang dùng dịch vụ công ty khác

3. Document

3.1. Document quản lí dự án

3.2. Document code/EDA/Model/Kết quả: Em nghĩ khúc này các bạn làm nên có một file text/slide sơ lược cho file code(model/eda,...) để anh Hưng làm docs nhanh hơn, chứ phải đọc code hết để viết docs thì sợ sẽ mất rất nhiều thời gian