พัฒนาทางประวัติศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พัฒนาทางประวัติศาสตร์ by Mind Map: พัฒนาทางประวัติศาสตร์

1. เเอฟริกา

1.1. อารยธรรม-อารยธรรมอียิปต์โบราณ

1.2. สังคม วัฒนธรรม-ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว นิกรอยด์

1.3. การปกครอง-ในสมัยอารยธรรมอียิต์ปกครอง โดยฟาโรห์

1.4. เศษฐกิจ-คลองสุเอซเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือ

1.5. เหตุการณ์สำคัญ-การสร้างคลองสุเอซ1859- 1869 -การชุมนุมโค่นล้ม อำนาจผู้นำลิเบีย

2. อเมริกาใต้

2.1. สังคม วัฒนธรรม กลุ่มชาวอินเดียน กลุ่มชาวผิวขาว กลุ่มชาว ผิวดำ

2.2. การปกครอง-ระบอบประซาธิปไตยที่ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

2.3. อารยธรรม-ชาวอินเดียนเผ่าอินคา

2.4. เศรษฐกิจ อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา เศรษฐกิจสำคัญได้แก่ เพาะปลูก,ป่า ไม้,เลี้ยง สัตว์,ประมง,เหมือง

2.5. เหตุการณ์สำคัญ -สเปนเข้าปกครอง -การเรียกร้องเอกราชจากสเปนและ

3. อเมริกาเหนือ

3.1. สังคม วัฒนธรรม-เชื้อชาติมี3กลุ่มชนคือ -กลุ่มชาวอินเดียน-กลุ่มชาวผิวขาว-กลุ่มผิวดำ

3.2. การปกครอง-กลุ่มแองโกล อเมริกาปกครองโดย ระบอบประชาธิปไตย

3.3. เศรษฐกิจ- การค้าเสรี-รายได้ส่วนใหญ่จาก -เป็นผู้นำในการปลูกข้าวโพด ข้าวสาลี

3.4. เหตุการณ์สำคัญ-เกิดสงครามกลางเมือง (American Civil War) 1861-1865

4. ออสเตรเลีย โอเชียเนีย

4.1. อารยธรรม -อะบอริจิน

4.2. สังคม วัฒนธรรม -เป็นสังคมมีความเท่าเทียมทางชนชั้น

4.3. การปกครอง -รัฐต่างๆรวมตัวจัดการปกครองรูปแบบสหพันธรัฐระบบสองสภา

4.4. เศรษฐกิจ-สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ ขนแกะ ฟาร์ม ปศุสัตว์

4.5. เหตุการณ์สำคัญ -ปี2008นายกออสเตรเลียประกาศขอโทษซาวอะบอริจินิสต ลอด200ปีที่ผ่านมา

5. ยุโรป

5.1. สังคม วัฒนธรรม -มีระเบียบวินัย รักในประชาธิไตย

5.2. การปกครอง-ระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

5.3. เศรษฐกิจ -เป็นแบบพานิชย์นิยม-แบบทุนนิยม-สังคมนิยม

5.4. เหตุการณ์สำคัญ-เกิดกาฬโรคระบาด