Wpływ mass mediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym by Mind Map: Wpływ mass mediów na rozwój
dzieci w wieku przedszkolnym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wpływ mass mediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp

1. Podstawy literatury teoretycznej

1.1. Rozwój psychiczny dziecka w wieku 4 i 5 lat

1.2. Etapy kształtowania się osobowości dzieci 4 i 5 letnich

2. Mass media jako źródło oddziaływania na dzieci w wieku przedszkolnym

2.1. Mass media jako forma przekazu

2.2. Wpływ mass mediów na rozwój dzieci 4 i 5 letnich

2.3. Edukacyjna rola mass mediów

2.4. Zagrożenia wynikające z oddziaływania mass mediów

3. Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy

3.3. Metody i narzędzi badań

4. Analiza wyników własnych

4.1. Charakterystyka badanej grupy

4.2. Prezentacja i analiza wyników badań

4.3. Wnioski z badań

Zakończenie

Bibliografia

Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Sign In