Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wpływ mass mediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym by Mind Map: Wpływ mass mediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wpływ mass mediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp

1. Podstawy literatury teoretycznej

1.1. Rozwój psychiczny dziecka w wieku 4 i 5 lat

1.2. Etapy kształtowania się osobowości dzieci 4 i 5 letnich

2. Mass media jako źródło oddziaływania na dzieci w wieku przedszkolnym

2.1. Mass media jako forma przekazu

2.2. Wpływ mass mediów na rozwój dzieci 4 i 5 letnich

2.3. Edukacyjna rola mass mediów

2.4. Zagrożenia wynikające z oddziaływania mass mediów

3. Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy

3.3. Metody i narzędzi badań

4. Analiza wyników własnych

4.1. Charakterystyka badanej grupy

4.2. Prezentacja i analiza wyników badań

4.3. Wnioski z badań

Zakończenie

Bibliografia