Peer Pressure

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Peer Pressure by Mind Map: Peer Pressure

1. WHAT?

1.1. Peer pressure là gì?

1.2. Vấn đề thật sự của nó là gì

2. Why

2.1. Vì sao Launched chọn peer pressure?

2.2. Tại sao có peer pressure?

3. Where?

3.1. Gia đình

3.2. Nhà trường

3.3. Xã hội

3.4. Nơi công sở

4. How

4.1. Lợi và hại

4.2. Cách giải quyết, đối mặt, biến nó thành vũ khí, cách chấp nhận

4.3. Cảm nhận về peer pressure

5. who?

5.1. Ai đang gánh chịu

5.1.1. người trẻ

5.1.2. người lớn tuổi

5.2. ai đang tạo ra

6. When?

6.1. Những fact/ bài viết/ hot news về peer pressure

7. Cách trình bày xịn xò

7.1. Hình ảnh nhiều hơn chữ

7.1.1. infographic, poster

7.1.2. video

7.1.3. mindmap

7.1.4. photoshoot

7.1.5. confession

7.2. Cập nhật tin tức

7.3. Chuyên mục giải trí

7.3.1. series phim, truyện, sách, MV

7.4. Ngôn ngữ

7.4.1. nghiêm túc

7.4.2. meme

8. Event

8.1. Off: Coffee talk

8.1.1. Cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lí

8.1.2. Đối tượng: HSSV + Phụ huynh

8.1.3. Địa điểm: quán cà phê ấm cúng

8.1.4. Số lượng: 100 - 200

8.1.5. Hình thức: Bán vé bao gồm nước

8.2. Off: Comedian show

8.2.1. Same

8.2.2. Lý do: nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực hơn, dễ chịu, talkshow nhàm chán, cùng gia đình giải trí

8.3. Onl

8.3.1. Như 3 Kiệt trình bày