BUSINESS FUNDAMENTALS (*Basstruktur*)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BUSINESS FUNDAMENTALS (*Basstruktur*) by Mind Map: BUSINESS FUNDAMENTALS (*Basstruktur*)

1. STEP-by-STEP: 1. Register domain name/ online business address. 2. Setup Gmail /Google account for the website. 3. Setup Hosting service to launch a Landing page, i.e. a status 'one-page' website with only the bare essentials

2. Value Proposition Canvas

2.1. Business Model Canvas - Mall

3. Affärsplan - Mall

4. Är en basic Business Plan som jag har hämtat från Almi Invest, almi.se. Jag tänker att du har full koll på 80% av din Business och egentligen endast behöver marknadsföra dig, så jag ser fram emot att diskutera nedan punkter med dig. Behöver inte vara för mycket text, mest ett bra ioch kortfattat innehåll. 1. Affärsidé/Verksamhet 2. Vision 3. Mål 4. Kunder 5. Marknad 6. Konkurrens 7. Produkt/ tjänst 8. Sälja, betala, leverera 9. Marknadsbearbetning 10. Affärsmodell 11. Viktiga resurser och/eller förutsättningar 12. Hållbart företagande 13. Entreprenören/Teamet 14. Analys *Mallen hämtad från Almi Invest, länk attached..

4.1. BMC modellen är simpel men effektiv och är egentligen som en destillerad Business Plan. BMC beskriver business väldigt sammanfattat och klart inför tredje part - läs bank, investerare, business partners, osv. BMC består av nedan punkter: Värdeerbjudande Kundrelationer Kundsegment Kanaler Nyckelpartners Nyckelaktiviteter Nyckelresurser Kostnadsstrukturer Intäktsströmmar

4.1.1. The Value Proposition Canvas is a tool which can help ensure that a product or service is positioned around what the customer values and needs.

5. VALUE PROPOSITION - MARKETING & SALES

5.1. BRAND/MARKETING/ SOCIAL MEDIA, etc..

5.1.1. Multimedia Content for Website AND for Content Marketing - Content Creation - Services Offered - Capability Statement - Multimedia Format and Application

5.2. CUSTOMER ENGAGEMENT IS A VITAL PART OF THE BUSINESS

5.2.1. Word of Mouth Marketing is the most valuable source of marketing

5.2.2. Share customer testimonials/reviews

5.2.3. SUCCESFUL CUSTOMER ENGAGEMENT EQUALS MORE SALES

5.2.4. The importance of consistently maintaining customers' engagement to develop customer loyalty and collect valuable customer information

5.2.5. Word of Mouth marketing impression results 5x more sales than a paid media impressions

5.2.6. People are 90% more likely to trust and buy from a brand recommended by a friend.

5.3. Customer Siupport/ Customer inquiries

5.3.1. Support kopplat direkt till Facebook för snabb service/kundförfrågningar

5.4. Client Base and Market Analysis

5.5. OFFERT?

5.5.1. Antal kvm 0-5 kvm Önskad byggstart inom Snarast Typ av fastighet Villa Namn/Företagsnamn Gatuadress Postnummer E-postadress Telefon/Mobil Övriga önskemål

6. BASICS: START

6.1. a) [Juridisk struktur] Hur ser den nuvarande juridiska strukturen ut? (vart skall eventuellt domän namn registreras på, t.ex?). Finns det ett AB inkorporerat? b). [Business Plan] Har du någon ytterligare dokumentation för vad det är vi vill förmedla med en webbsite, eller kanske snarare något som beskriver din Business? Om inte, så tänker att det hade varit värdefullt att få ned några ord på pränt (samt att såklart också diskutera tillsammans) om vad Din Business har att erbjuda marknaden. Det som är extra behjälpligt är att mycket av innehållet i en _simpel_ Affärsplan går att återanvända som innehåll på hemsidan, något av en grundstomme tänker jag. Jag har bifogat en standardmall för en enkel Business Plan och även om allt inte behöver fyllas i och besvaras så finns det en hel del punkter som är värda att diskutera! :) Jag har även bifogat "Business Model Canvas" - ett dokument som är som en kort sammanfattad affärsplan på endast en sida. Alla mallar följer "Business Standards" - liksom alltid användbart :) ...Eftersom jag är en nörd bifogar jag också Value Proposition Canvas