ประวัติส่วนตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. การศึกษา

1.1. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

2. สัตว์เลี้ยง

2.1. แมวเปอร์เซีย

3. สีที่ชอบ

3.1. สีเหลือง

4. ชื่อ

4.1. น้ำเหนือ

5. ผลไม้ที่ชอบ

5.1. มะม่วง

6. ดอกไม้ที่ชอบ

6.1. เดซี่

6.2. ทานตะวัน

7. งานดิเรก

7.1. ฟังเพลง

7.2. อ่านนิยาย

7.3. ดูซี่รี่ย์