ประวัติส่วนตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1. ชื่อ นาย คุณาพจน์ เพ็งรุ่ง

1.2. ชื่อเล่น แดน

1.3. เกิด 18/03/2545

1.4. 0929036563

2. กิจกรรมยามว่าง

2.1. 1.เตะฟุตบอล

2.2. 2.เล่นเกมส์

2.3. 3.เที่ยว

3. กีฬาที่ชอบ

3.1. ฟุตบอล

4. ประวัติการศึกษา

4.1. มัธยมต้น.ศรีสุวิช

4.2. มธยมปลาย.ดาราสมุทร

4.3. ปริญญาตรี.ม.บูรพา(กำลังศุกษา)

5. สถานที่ที่ชอบ

5.1. ภูเขา

5.2. ทะเล