ประวิติส่วนตัว พิพิธพล เอี่ยมวงค์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวิติส่วนตัว พิพิธพล เอี่ยมวงค์ by Mind Map: ประวิติส่วนตัว พิพิธพล เอี่ยมวงค์

1. ชื่อเดิม

1.1. ภาณุพงษ์ ประจวบพร

2. อาหารที่ชอบ

2.1. ราดหน้า

2.2. กระเพราเผ็ดๆ

3. ประวัติการศึกษา

3.1. มัธยม

3.1.1. ต้น+ปลาย (2555-2560)

3.1.1.1. โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา

4. ภูมิลำเนา

4.1. จ.ฉะเชิงเทรา