ประวัติส่วนตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1. ชื่อ นาย ธนวัฒน์ บุญผึ้ง

1.2. ชื่อเล่น บอล

1.3. เกิดวันที่ 12/02/2544

2. บ้านเกิด

2.1. จังหวัดชลบุรี

3. ประวัติการศึกษา

3.1. มัธยมต้น โรงเรียนศรีราชา

3.2. มัธยมปลาย โรงเรียนศรีราชา

3.3. ปัจจุบัน ม.บูพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา(สาขาการจัดการและการสอนกีฬา)

4. กีฬาที่เล่น

4.1. ฟุตบอล