ความร้อนและแก๊ส

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความร้อนและแก๊ส by Mind Map: ความร้อนและแก๊ส

1. กฎของแก๊สอุดมคติ

1.1. กฎของเกย์-ลูสแซก

1.2. กฎของบอยล์

1.3. กฎของชาร์ล

2. อุณหภูมิ

2.1. เคลวิน

2.2. องศาฟาเรนไฮต์

2.3. องศาเซลเซียส

3. การถ่ายโอนความร้อน

3.1. การนำความร้อน

3.2. การพาความร้อน

3.3. การแผ่รังสีความร้อน

4. ความร้อนจำเพาะ

5. พลังงานภายในระบบ

6. ความร้อนแฝง

7. งานที่ทำโดยแก๊ส

8. ความจุความร้อน

9. กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์