PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (PBB) (1)

Malaysia Dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (PBB) (1) by Mind Map: PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (PBB) (1)

1. Misi Pegawai Pemerhati

1.1. Tugas Pegawai Pemerhati

1.1.1. Bantu pentadbiran dan pengurusan

1.1.2. Beri latihan teknikal

1.1.3. Jadi jurubahasa

1.2. Negara yang menghadapi konflik

1.2.1. Sierra Leone

1.2.1.1. United Nations Missions in Sierra Leone (UNAMSIL); 1999 - 2005

1.2.2. Chad-Libya

1.2.2.1. United Nations Aouzou Strip Observer Group (UNASOG); 1994

1.2.3. Bosnia dan Herzegovina

1.2.3.1. United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH); 1995 - 1996

1.2.4. Iraq

1.2.4.1. United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM), 1991 - 2003

1.2.5. Kemboja

1.2.5.1. United Nations Advance Mission in Cambodia (UNAMIC); 1991 - 1992

1.2.6. Liberia

1.2.6.1. United Nations Observer Mission in Liberia (UNOMIL); 1993 -1997

1.2.7. Congo

1.2.7.1. United Nations Organization Stabilization Mission in the DR Congo (MONUSCO); 1999 - kini

1.2.8. Namibia

1.2.8.1. United Nations Transition Assistance (UNTAG); Februari 1989 - April 1990

1.2.9. Angola

1.2.9.1. United Nations Angola Verification Mission (UNAVEM II); 1991 - 1995

1.2.10. Mozambique

1.2.10.1. United Nations Operation in Mozambique (ONUMOZ); 1992 - 1994

1.2.11. Ethiopia

1.2.11.1. United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE); 2000 - 2008

1.2.12. Timor Leste

1.2.12.1. United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET); 1999 - 2002

1.2.13. Sahara Barat

1.2.13.1. United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO); Julai 1991 - kini

2. Sumbangan Dalam Misi Pengaman

2.1. Bosnia dan Herzegovina

2.1.1. United Nations Protection Force (UNPROFOR) dari tahun 1992-1995

2.2. Lubnan

2.2.1. United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dari tahun 2007-kini

2.3. Ethiopia

2.3.1. United Nations Missions in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) dari tahun 2000-2008

2.4. Congo

2.4.1. United Nations Operations in the Congo (UNOC) dari tahun 1960-1964

2.5. Namibia

2.5.1. United Nations Transitions Assistance Group (UNTAG) dari tahun 1989-1990

2.6. Kemboja

2.6.1. United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) dari tahun 1992-1993

2.7. Timor Leste

2.7.1. International Force in East Timor (INTERFET) dari tahun 1999-2002

2.8. Somalia

2.8.1. United Nations Operation in Somalia II (UNOSOM II) dari tahun 1992-1995

3. Pelibatan Malaysia

3.1. Bukti komitmen Malaysia untuk

3.1.1. Bekerjasama

3.1.2. Wujudkan kemanan

3.2. Sejajar dengan pendirian MAS iaitu "hidup bersama secara aman

3.3. melalui 4 perkara

3.3.1. Mendukung piagam PBB

3.3.2. Terlibat dalam agaensi PBB

3.3.3. Sumbangan dalam misi pengamanan

3.3.4. Sumbangan dalam misi pemerhati

3.4. Dr. Ismail Abdul Rahman

3.4.1. Wakil tetap PBB #1

3.5. 1945

3.5.1. Ditubuhkan pada

4. Mendukung Piagam PBB

4.1. Menegakkan hak asasi manusia

4.2. menggariskan prinsip berkaitan dengan taraf hidup & hak asasi manusia

4.2.1. tanpa membezakan

4.2.1.1. kaum

4.2.1.2. jantina

4.2.1.3. bahasa

4.2.1.4. agama

4.3. Konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain

4.4. Tak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain

5. Terlibat dalam Agensi PBB

5.1. terlibat dengan UNESCO

5.1.1. Membolehkan beberapa tapak di Malaysia diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia

5.1.1.1. Gunung Mulu & Taman Kinabalu

5.1.1.1.1. 2000

5.1.1.2. Bandar Melaka & Georgetown

5.1.1.2.1. 2008

5.2. Lembah Lenggong

5.2.1. 2012

5.2.2. bekerjasama dengan

5.2.2.1. FAO

5.2.2.1.1. Dalam bidang pengeluaran makanan

5.2.2.2. WHO

5.2.2.2.1. Dalam bidang kesihatan dan perubatan

5.3. Memberi kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat

5.3.1. UNHCR

5.3.1.1. Di KL

5.3.1.2. Badan yang bertanggungjawab menjaga & melindungi

5.3.1.2.1. Golongan pelarian

5.3.1.2.2. golongan yang tidak bernegara

5.4. Menyertai Majlis Keselamatan

5.4.1. Kekalkan keamanan & keselamatan antarabangsa

5.4.2. Malaysia dipilih sebanyak 4 kali

5.4.2.1. sebagai

5.4.2.1.1. Anggota tidak tetap Kerusi Majlis Keselamatan PBB

6. Tokoh Malaysia dalam Agensi PBB

6.1. Tan Sri Dr. Jemilah Mahmood

6.1.1. Doktor perubatan & aktivitis kemanusiaan

6.1.2. Seorang daripada 16 orang ahli yg dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai Penasihat Kumpulan Tabung Tindakan Kecemasan Pusat. - 2008

6.1.3. Terlibat dengan United Nations Population Fund (UNFPA) *1buah agensi PBB di New York. - 2009-2011

6.1.4. Menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. - 2014

6.2. Datuk Maimunah Mohd Sharif

6.2.1. Penjawat awam

6.2.2. Ketuai UN-Habitat & merupakan wanita pertama Asia yang menjawat jawatan tersebut. - 2017-2020

6.2.3. UN-Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya.

6.3. Tan Sri Razali Ismail

6.3.1. Tokoh Diplomat

6.3.2. Mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United Nations Development Programme (UNDP) - 1990-1992

6.3.3. Wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar. - 2000-2005

6.3.4. Dilantik sebagai Naib Presiden Majlis Ekonomi di Sosial PBB (Economic and Social Council - ECOSOC) & bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB. - 1991

6.4. Dr. Jomo Kwame Sundaram

6.4.1. Ahli akademik

6.4.2. Penyelaras Pendidikan (Kehormat) Kumpulan Antara Kerajaan G24 bagi Hal Ehwal Kewangan dan Pembangunan Antarabangsa

6.4.2.1. dilantik; Disember 2004

6.4.3. Penolong Setiausaha Agung bagi Pembangunan Ekonomi di Jabatan PBB Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial

6.4.3.1. dilantik; 2005

6.4.4. Penolong Ketua Pengarah dan Penyelaras Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB

6.4.4.1. dilantik; 2012 - 2015

6.5. Tan Sri Aboo Samah Aboo Bakar

6.5.1. Pegawai tentera

6.5.2. Pemerintah Tertinggi UNOSOM II di Somalia

6.5.2.1. dilantik; 1994

6.5.3. Pemerintah Tertinggi Tentera PBB

6.5.3.1. Warga Malaysia pertama; diberi kepercayaan

6.5.4. Tanda pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam;

6.5.4.1. Usaha mengembalikan keamanan sejagat

6.5.4.2. Keprihatinan dalam soal kemanusiaan