CÁC CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ

Các chiến lược đầu tư XX Tài Sản

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ by Mind Map: CÁC CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ

1. Bảo Vệ

1.1. Chỉ mua BTC, Tích lũy trong dài hạn

1.2. DCA, Trung Bình giá (Cách dễ dàng nhất, an toàn nhất, rủi ro = 0

1.3. Trích 1 phần tiền hàng tháng để mua

1.4. Mua theo tháng, theo tuần

1.5. Giống việc tích lũy vàng của các cụ

1.6. Mục tiêu gia tăng BTC qua từng chu kỳ của thị trường, bất chấp giá lên xuống

2. Đứng Trên Vai Người Khổng Lồ

2.1. Check Coin trong Portfolio các Quỹ lớn

2.1.1. Quỹ Quốc Tế (tìm thêm rất nhiều quỹ uy tín chiến lược đầu tư dài và trung hạn)

2.1.1.1. AZ16

2.1.1.2. Grayscale

2.1.1.3. Alameda Research

2.1.1.4. Binance Labs

2.1.1.5. Coinbase Ventures

2.1.1.6. Multi coins

2.1.1.7. DeFiance Capital

2.1.1.8. Mechanism Capital

2.1.1.9. Spartan Group

2.1.1.10. ...

2.1.2. Quỹ Việt Nam

2.1.2.1. Coin98 Ventures

2.1.2.2. Kyros Ventures

2.1.2.3. ...

2.2. Check portfolio ở messari.io và xem thêm ở crunchbase.com

2.3. Các Coin được list sàn lớn, ICO/IEO sàn lớn. Đồng thời được list 2, 3 sàn lớn thì sẽ bay nhanh hơn

2.3.1. Coinbase

2.3.2. Binance US/ Binance

2.3.3. Coinlist.co

3. Buôn Đồng Nát

3.1. Chỉ đánh những coin vốn hóa thấp, nhỏ dưới 200tr$ (Low Cap)

3.2. Cần quản trị vốn tốt, bỏ trứng nhiều giỏ

3.3. Sẽ có vài coin tăng đột biến

3.4. Chốt gốc rồi để lãi chạy/ xoay vòng tiền gốc

3.5. Không đu đỉnh đã x nhiều lần rồi thì bỏ qua

4. Đánh Chụm

4.1. Nghiên cứu thật kỹ 1 coin trong khoảng thời gian đủ dài để hiểu tường tận

4.2. Dành toàn bộ vốn để mua 1 coin duy nhất

4.3. Không quan tâm nhiều tới biến động ngắn hạn. DCA, mua trung bình giá

4.4. Có thể kết hợp trade nhằm gia tăng số lượng coin nắm giữ càng nhiều càng tốt

4.5. Kết hợp Saving trên sàn hoặc Staking trực tiếp tại các nền tảng. Hoặc cung cấp thanh khoản với cặp Stablecoin USD (làm LP - Liquidity Provider) > gia tăng tối đa số coin khi hold

4.6. Đầu tư trung hạn và dài hạn

5. Nằm Vùng

5.1. Lọc lại các Coin được các cộng đồng lớn call

5.2. Cần phân biệt đâu là kèo dài hạn, ngắn hạn

5.3. Cần phải xem người call là ai có uy tín không

5.4. Cẩn thận các Shitcoins

6. Gieo Trồng

6.1. Các nền tảng phát hành coin lần đầu ra công chúng

6.2. ICO/IDO/IEO/IFO/ILO

6.3. PUBLIC SALE

6.4. Săn các dự án tiềm năng từ lúc còn là HẠT GIỐNG, tìm hiểu và tham gia từ vòng sale đầu tiên

6.5. Chọn lọc coin để có chiến lược phù hợp: Trồng Cây Lâu Năm hay Cây Ngắn Ngày

7. Lấy Lãi gia tăng coin

7.1. STAKING

7.2. FARMING

7.3. LP (LIQUIDITY PROVIDER)

8. GAMES

8.1. PLAY 2 EARN

8.2. GAMEFI