Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kinh Doanh by Mind Map: Kinh Doanh

1. NHẬP HÀNG

1.1. Bánh tráng các loại (A Ty)

1.2. Muối (A Ty)

1.3. Tép (A Ty)

1.4. Tìm đại lý (Cô Loan)

1.4.1. Coca-Cola

1.4.2. Kem

1.4.3. Bánh snack

1.4.4. Bánh mì tươi

1.5. Bao bì (Nhi)

1.5.1. Bịch

1.5.1.1. bịch nhỏ

1.5.1.1.1. Kiếng

1.5.1.1.2. Dẻo

1.5.1.2. bịch kiếng 15x25

1.5.1.3. Bịch xốp

1.5.2. Túi zip

1.5.2.1. 15x25

1.5.3. Hủ nhựa

1.5.4. Seal

1.5.5. Ly

1.5.6. Túi chống sốc

1.6. Kệ, móc (chưa cần)

1.7. Máy móc (Nhi)

1.7.1. Máy vô ớt (<20 triệu)

1.7.2. Máy ép bịch tự động

1.7.3. Máy ép seal

2. BÁN HÀNG

3. Thương hiệu

3.1. Tên

3.2. Logo

3.3. Màu sắc chủ đạo