Lowcap investment strategies

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lowcap investment strategies by Mind Map: Lowcap investment strategies

1. Cách phân bổ vốn và quản lý porfolio đầu tư vốn <5k

1.1. Setup mindset

1.1.1. Không cay cú, thắng chia vui, thua hoan hỉ chấp nhận. Cảm xúc sẽ giết chết mọi kế hoạch

1.1.2. Khi bình yên người ta sẽ quên những lời thề trong giông bão. Bản chất của thất bại là sự tham lam

1.2. Risk

1.2.1. Thắng lơn - Thắng nhỏ

1.2.2. Thua nhỏ

1.2.3. Thua lớn

1.3. Porfolio Management

1.3.1. TH1: Tự tin vào kiến thức bản thân

1.3.1.1. 50% Top cap + mid cap

1.3.1.2. 50% Low cap (tàu nhanh), không chơi shitcoin

1.3.2. TH2: Không tự tin - Kiến thức chưa sâu, hóng kèo đu đỉnh

1.3.2.1. 70% Top +mid

1.3.2.1.1. x2 chốt gốc, chuyển qua coin chưa bay

1.3.2.2. 30% Low cap

1.3.2.2.1. Nếu mua Lowcap ở vùng giá đẹp phải check hint info để hold hơn x2

1.4. Tools, Website quản lý, On-chain

1.4.1. @EtherDROPS2_bot check ví whale tránh rug soft

1.4.2. Coinmarketcap, watchlist, alert

1.4.3. Messari, Crunchbase, Delphi Digital

1.4.4. Poocoin app, Dextool để check chart

2. Check porfolio các quỹ, săn gem