Tôi có 1 ước mơ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tôi có 1 ước mơ by Mind Map: Tôi có 1 ước mơ

1. Mục tiêu 2021

1.1. OTA Esports

1.1.1. 70,000 followers

1.1.2. 400M

1.1.3. MPP Contract

1.2. Xác lập và triển khai mô hình giải đấu cộng đồng với các Game và NPH tại VIệt Nam,hiện tại AOV - AOE - Pubg Mobile - Tốc chiến

1.3. Làm việc với 1 hệ thống giải đấu lớn để đưa về Việt Nam

1.4. Triển khai LiveCom - Build idol team

2. Đội hình

2.1. Nhân sự Dedicate: Sơn, Bình, Thư.

2.2. Nhân sự copperate:

2.2.1. Creator Manager

2.2.2. Planner

2.2.3. BD

2.2.4. Editor

2.3. Tuyển thêm: 1 vận hành Production/ 1 Creative

3. Thách thức

3.1. Chúng ta đang mới ở bước khởi đầu

3.2. Mô hình mới thách thức, lấy fan làm trung tâm

3.3. Nguồn lực hạn chế

4. Vai trò

4.1. Lead mảng Esports

4.1.1. OTA Esports: Định hình một kênh giải đấu bán chuyên, là sân chơi giao lưu giữa Creator và cộng đồng, nơi tổ chức các giải đấu bán chuyên cho các NPH tại Việt Nam. Hoạt động hướng tới: - Creator Tournament (FB), VOD

4.1.2. Xây dựng và khai thác mô hình kinh doanh mới từ esports (Monetization) : Khai thác bản quyền giải đấu.

4.1.3. Phát triển đội tuyển (set up - phát triển - khai thác - chuyển nhượng).

4.2. BD các mô hình mới

4.2.1. Livecom

4.2.2. Học viện