TRANG CHỦ (OP1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRANG CHỦ (OP1) by Mind Map: TRANG CHỦ (OP1)

1. Tổng quan

1.1. Giới thiệu (dạng slide chuyển nội dung)

1.1.1. Logo + Slogan Thông tin giới thiệu ngắn gọn về thông điệp truyền thông của KN Paradise

1.1.2. Thông tin CĐT & các đối tác

1.1.3. Thông tin dự án (các thông số nổi bật)

1.1.4. Giải thưởng (bổ sung toàn bộ các hệ thống giái thưởng)

1.2. Thư viện ảnh

1.2.1. Tổng thể

1.2.2. Bất động sản

1.2.3. Tiện ích - dịch vụ

1.3. Bất động sản

1.3.1. Para Draco

1.3.2. Para Grus

1.3.3. Para Sol

2. Bản đồ

2.1. Bản đồ liên kết

2.2. Bản đồ tiện ích

2.3. Bản đồ chỉ dẫn

3. Video

3.1. TVC KN Paradise

3.2. TVC Para Draco

3.3. Film thực tế dự án

4. Không gian 360

4.1. Beach Club

4.2. Công viên Cát Tường

4.3. Quảng trường

4.4. Wyndham Grand

4.5. Para Draco

4.5.1. Nội thất

4.5.1.1. Căn 3PN

4.5.1.1.1. Phòng khách

4.5.1.1.2. Phòng ngủ 1,2,3

4.5.1.1.3. Bể bơi

4.5.1.2. Căn 4PN

4.5.1.2.1. Phòng khách

4.5.1.2.2. Phòng ngủ 1,2,3,4

4.5.1.2.3. Bể bơi

4.5.1.3. Căn 4PN có Gara

4.5.1.3.1. Phòng khách

4.5.1.3.2. Phòng ngủ 1,2,3,4

4.5.1.3.3. Bể bơi

4.5.2. Ngoại thất

5. KN Golf Links

6. Sa bàn ảo

6.1. E1. AR

6.2. E2. VR

7. Tin tức

7.1. link với website knparadise.com

8. Các film khác