Get Started. It's Free
or sign up with your email address
con lắc lò xo by Mind Map: con lắc lò xo

1. cấu tạo

1.1. +, gồm một lò xo có độ cứng k (N/m) khối lượng không đáng kể

1.2. +, Một đầu cố định , đầu còn lại gắn vào vật có khối lượng m

2. vị trí cân bằng

2.1. +,Vị trí cân bằng của vật là vị trí khi lò xo không biến dạng

3. tần số góc

3.1. Tần số góc của dao động là ω=√k/m ω = k m

4. chu kì

4.1. T = 2pi căn m/k

4.2. +, Là chu kì của con lắc

5. lực kéo về

5.1. + Lực luôn hướng về vị trí cân bằng gọi là lực kéo về

5.2. + Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ là lực gây ra gia tốc cho vật dao động điều hoà .

6. cơ năng

6.1. W = 1/2 mv^2 + 1/2 kx^2 hay : W = 1/2 kA^2= 1/2m omega^2 A^2e

7. phương trình dao động

7.1. +, x=Acos ( omega*t+phi)(cm)

7.1.1. - x : li độ

7.1.2. - A : biên độ , li độ cực đại

7.1.3. - omega : tần số ( rad/s)

7.1.4. - phi : pha ban đầu ( t=0 )

7.1.5. - omega*t+phi: pha dao động tại thời điểm t ( rad)