Dolphin Tech Forum

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dolphin Tech Forum by Mind Map: Dolphin Tech Forum

1. Đối tượng sử dụng

1.1. Thành viên diễn đàn

1.2. Khách vãng lai

1.3. Admin Forum

2. Nhu cầu sử dụng

2.1. Tìm kiếm thông tin

2.2. So sánh công nghệ cũ mới

2.3. Trao đổi thảo luận (Chỉ dùng cho Thành viên và Admin)

2.4. Cập nhật tin tức mới

3. Các chức năng dự kiến

3.1. Thành viên diễn đàn

3.1.1. Đăng nhập

3.1.1.1. Tìm kiếm

3.1.1.1.1. Tên bài viết

3.1.1.1.2. Hashtag

3.1.1.1.3. Chủ đề

3.1.1.2. Đăng bài

3.1.1.2.1. Có thể đăng cả: Nội dung, hình ảnh, video

3.1.1.3. Bình luận

3.1.1.4. Chia sẻ bài viết

3.1.1.5. Theo dõi bài viết

3.1.1.6. Báo cáo bài viết

3.1.1.7. Nhận thông báo

3.1.1.7.1. Từ Bài thông báo của Admin

3.1.1.7.2. Từ các thẻ nhắc tên, bình luận được reply, người theo dõi đăng bài mới,...

3.1.1.8. Theo dõi thành viên khác

3.1.1.9. Quản lý tài khoản cá nhân

3.1.1.9.1. Thay đổi thông tin cá nhân

3.1.1.9.2. Thay đổi thông tin tài khoản

3.1.1.9.3. Quản lý bài đăng

3.1.1.9.4. Quản lý yêu thích

3.1.2. Lấy lại mật khẩu

3.1.2.1. Gửi mã xác nhận qua mail

3.1.3. Đăng xuất

3.2. Khách vãng lai

3.2.1. Đăng ký

3.2.1.1. Bằng Username + Email + Pass

3.2.1.2. Bằng Social

3.2.1.2.1. Google

3.2.1.2.2. Facebook

3.2.2. Không đăng ký

3.2.2.1. Chỉ xem được các bài đăng nhưng không thể - Bình luận - Chia sẻ - Theo dõi tác giả, bài viết - Nhận thông báo

3.3. Admin forum

3.3.1. Quản lý thông tin admin

3.3.1.1. Thông tin cá nhân

3.3.1.1.1. Thay đổi Avatar

3.3.1.2. Thông tin tài khoản

3.3.1.2.1. Đổi password

3.3.2. Quản lý các bài thông báo của diễn đàn

3.3.2.1. Tạo bài thông báo mới

3.3.2.2. Ẩn bài thông báo khỏi diễn đàn

3.3.2.3. Chỉnh sửa bài thông báo

3.3.3. Quản lý chủ đề

3.3.3.1. Tạo chủ đề mới

3.3.3.2. Xoá chủ đề

3.3.3.3. Chỉnh sửa tên chủ đề

3.3.4. Quản lý bài đăng của thành viên

3.3.4.1. Duyệt bài

3.3.4.2. Xoá bài

3.3.4.3. Ẩn bài đăng khỏi diễn đàn khi bị báo cáo

3.3.5. Đăng xuất

4. Page dự kiến

4.1. Trang chủ

4.1.1. Các bài thông báo mới nhất từ Admin

4.1.2. Các cuộc thảo luận mới nhất của thành viên

4.2. Quán trà

4.2.1. Các cuộc thảo luận của các thành viên sắp xếp theo chủ đề

4.3. Chính thức

4.3.1. Các bài thông báo từ Admin

4.4. Thành viên

4.4.1. Danh sách thành viên của Forum được sắp xếp theo thứ tự điểm tích cực (Tổng số bài đăng)

4.5. Trang Cá nhân

4.5.1. Thông tin tài khoản + Thông tin cá nhân

4.5.2. Bài đăng của tôi

4.5.3. Bình luận của tôi

4.5.4. Quản lý yêu thích

4.5.4.1. Tác giả

4.5.4.2. Bài viết

4.6. Trang quản lý của Admin

4.6.1. Thông tin tài khoản Admin

4.6.2. Quản lý thành viên

4.6.3. Quản lý Bài thông báo của diễn đàn

4.6.4. Quản lý bài viết thành viên

4.6.5. Quản lý chủ đề

4.7. Đăng nhập

4.8. Đăng ký

4.9. Quên mật khẩu

5. Content

5.1. Chủ đề

5.1.1. Thông tin - Sự kiện công nghệ

5.1.2. Máy tính

5.1.2.1. Tư vấn

5.1.3. Điện thoại

5.1.3.1. Tư vấn

5.1.4. Âm thanh

5.1.4.1. Tư vấn

5.1.4.2. Kiến thức Audio

5.1.4.3. Trải nghiệm Audio

5.1.5. Camera

5.1.5.1. Tư vấn

5.1.5.2. Sự kiện nhiếp ảnh

5.1.5.3. Kiến thức cẩm nang

5.1.6. Hỗ trợ

5.1.6.1. Góp ý xây dựng diễn đàn

5.1.6.2. Quy định diễn đàn