กรณีศึกษาที่ 1 การระบุปัญหา ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Park)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กรณีศึกษาที่ 1 การระบุปัญหา ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Park) by Mind Map: กรณีศึกษาที่ 1           การระบุปัญหา       ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Park)

1. How? -ใช้เวลาหาที่จอดรถนาน หากเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยว อาจใช้เวลาหาที่จอดรถมากกว่า 30 นาที

2. When? - เมื่อผู้จอดรถต้องการจะหาที่จอดรถ

3. สมาชิก กลุ่ม 1 1.นายธีรเทพ ดัชถุยาวัตร ม.4/11 เลขที่ 1 (หัวหน้ากลุ่ม) 2.นายภานุพงษ์ หงส์สอง ม.4/11 เลขที่ 3 3.นางสาวอทิตยา ตะเกิงผล ม.4/11 เลขที่ 18 4.นางสาวยุภาดา ปัญญาสูง ม.4/11 เลขที่ 24 5.นางสาววรรณวิสา นาจำปา ม.4/11 เลขที่ 25

4. Who? - ผู้ที่ต้องการหาที่จอดรถ

5. What? -ไม่มีที่จอดรถว่าง เมื่อไปถึงสถานที่แล้วอาจไม่มีที่จอดรถว่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการไปยังสถานที่นั้นๆด้วย ว่ามีผู้คนจำนวนมากหรือไม่

6. Why? - ผู้ขับไม่ทราบตำแหน่งที่ว่างจอด ทำให้ต้องขับเพื่อสุ่มหาว่าสถานที่นั้นมีตำแหน่งใดบ้าง ที่สามารถจอดรถได้

7. Where? -โรงจอดรถหรือลานจอดรถ