เป็นไปได้เพราะ กลุ่มผู้นำตาลีบันปกครองได้สำเร็จแล้ว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เป็นไปได้เพราะ กลุ่มผู้นำตาลีบันปกครองได้สำเร็จแล้ว by Mind Map: เป็นไปได้เพราะ กลุ่มผู้นำตาลีบันปกครองได้สำเร็จแล้ว

1. 6️⃣0️⃣2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣เป็นไปได้ แต่ก็มีโอกาสน้อยตั้งขึ้น เพราะออกประเทศยังมีความสามารถอ่อนแอ่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหลาย ๆ เรื่องยิ่งมีหัวเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงไปอีก ยิ่งทำให้หัวเรื่อง: การพัฒนาออกประเทศช้าขึ้น ยิ่งออกประเทศไม่มีความสามารถสนับสนุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดองค์กรต่างๆอีกยิ่งทำให้ออกประเทศแย่ลง แต่หากใหม่อยาก ให้องค์กรช่วยเหลืออยากให้องค์กร UNICEF เข้ามาช่วยเหลือ ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเรื่องของที่คุณเด็กและผู้หญิงรูปก่อน เพราะหากเกิดหัวเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงที่คุณเด็กและผู้หญิงรูปจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับความสามารถยุติธรรม และทำให้ขาดโอกาสต่างๆไปที่คุณเด็กมีควมสำคัญต่อออกประเทศหากเมื่อ โตขึ้นเขา เขาก็เป็นประชากรของออกประเทศส่วนผู้หญิงรูปก็มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพในห้างหุ้นส่วนจำกัดหลายเรื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับขณะนี้ออกประเทศและคุณผู้ดำเนินหัวเรื่อง: การออกประเทศของ หากยังมีความสามารถแย่งชิงกันขณะนี้ก็คงไม่มีอะไรดีขึ้น62-25👋 👏👏

1.1. องค์กรUN เข้ามาช่วยเหลือให้ความปลอดภัยในด้านต่างๆ

1.2. 602 - 35 👉 อาจจะเป็นไปได้ 👈    👉 องค์กรที่ควรเข้ามาช่วยเหลือ UNHCR : เพื่อการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัย อีกทั้งยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความต้องการของเด็กและพยายามที่จะส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอีกด้วย 👉 ส่วนในกลุ่มของ อัฟกานิสถาน ในปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นถึงการปกครองประชาธิปไตยเเบบตะวันตก เนื่องจากอาจจะเป็นการปกครองที่มีการแบ่งอำนาจระหว่างชนเผ่า  เเต่วิธีที่เป็นไปได้ คือ การเเบ่งสัดส่วนการปกครองชนเผ่า

2. เป็นไปได้ ถ้าผู้นำมีความสามารถเจรจาในด้านต่างๆและมีการพัฒนาด้านต่างๆ

2.1. ก็อาจจะเป็นไปได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีการเปลี่บนแปลงไป แต่ต้องใช้เวลา และควรจะมีหลายๆองค์กรเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

3. เป็นไปได้ ถ้าผู้นำของตาลีบันมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารโดยเฉพาะ ไม่มุ่งเน้นในด้านของสงครามแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร ให้สิทธิทุกคนเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านของเชื้อชาติ และศาสนา และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น องค์กรที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในอัฟกานิสถาน คือ ยูนิเซฟ เพื่อที่จะมาคุ้มครองและผลักดันสิทธิเด็ก และ สตรี

4. UNHCR เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ต้องการออกจากประเทศ และให้ที่พักจนกว่าเหตุการณ์ในประเทศนั้นจะจบลง

5. โอกาสที่สถานการณ์จะกลับมาปกติ คิดว่าเป็นไปได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลานาน หรือรอเวลาที่ใช่ที่จะมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วย องค์กรที่คิดว่าน่าจะช่วยได้ คือ UN เพราะเป็นองค์กรที่ช่วยในด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่รักษาสันติภาพ

5.1. เป็นไปได้ แต่ควรให้องค์กร Unicef เขามาดูแลเด็กและผู้หญิง เพื่อให้สิทธิเสรีกับเด็กและผู้หญิง ในด้านต่างๆ

5.1.1. เป็นไปได้ แต่อาจจะใช้เวลานานในการพัฒนาประเทศ

6. เป็นไปได้ถ้าหากสหประชาชาติ หรือ องค์การสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations)เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศอาจจะใช้เวลาหน่อยเเต่ก็ส่งผลดีต่อประเทศอัฟกานิสถาน

6.1. ควรมีการอพยพประชาชนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อ เป็นการป้องกัน การโดนโจมตีจากตาลีบัน และให้กลุ่มประเทศอื่นๆช่วยเหลือและ อพยพประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้อยู่รอด

6.1.1. เป็นไปได้ Unicef ควรเข้ามาช่วยเหลือด้านความปลอดภัยและ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

6.1.1.1. เป็นไปได้ เพราะ อาจจะปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แทนระบอบเดิมที่ใช้ และขึ้นอยู่กับผู้นำที่จะตัดสินใจในการพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้า

7. เป็นไปใด้แต่ต้องมีองกรแต่ต้องมีองกรใดองกรหนึ่งเข้ามามีส่วนช่วย

8. เปลี่ยนแปลงได้ องค์กรที่ควรเข้ามาช่วยเหลือคือ WHO เพื่อเข้ามาดูแลคนในประเทศ ที่อาจจะได้รับผลจากเหตุการณ์นี้

8.1. 🙃ไม่​ เพราะว่าในด้านสิทธิมนุษยชน​และเสรีภาพ​ในด้านต่างๆยังน้อย

9. เป็น​ไปได้​ หาก​องค์กร​unicefเข้าไปมีส่วนร่วม​ในการพัฒนา​สุขภาพ​ของ​เด็ก

10. 602-20 👉เป็นไปได้ แต่อยากให้องค์กร Unicef เข้ามาดูแลเด็กและผู้หญิงในด้านสิทธิเสรีภาพ การใช้ชีวิตอิสระ มีความเท่าเทียมผู้ชาย และรักษาความปลอดภัย✅‼️

11. UNICEF ควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรม

12. อาจจะเป็นไปได้ องค์กร unicef ควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของเด็กและเด็กทุกคนควรได้รับการสึกษา

13. เป็นไปไม่ได้ เพราะ ในอดีตประเทศอัฟกานิสถานอยู่ได้เพราะมีสหรัฐอเมริกาค่อยช่วยประคองใว้ เเต่พอสหรัฐฯถอนตัวออกไปจากอัฟกานิสถานแล้ว กองทหารของอัฟกานิสถานก็ไม่สามารถต้านทานตาลีบันได้เลย และวันต่อมาก็ถูกยึดไปโดยใช้เวลารวดเร็วมาก ไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากที่ทหารสหรัฐฯ เริ่มออกจากประเทศ โดยไล่บุกยึดทุกเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบ ควรให้องค์กรองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) เข้ามาให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยสันติวิธี เเละ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพราะเมื่อมีสงครามความขัดแย้งและความรุนแรง จะได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองและหาทางออกที่ยั่งยืนแก่บุคคลในประเทศ

14. เป็นไปได้เเต่น้อยมากที่จะเป็นตามที่คาดหวัง องค์กรUN จะมีส่วนในการดูเเลช่วยเด็กเเละบุคคลอื่นๆ

15. เป็นไปได้ องค์การอนามัยโลก เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงอาจเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มประชาชนจำนวนมากเพราะมีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อในวงกว้าง ประชาชนอาจไม่ได้รับการตรวจรักษา ดังนั้นจึงอยากให้องค์การอนามัยโลก เข้ามาช่วยด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

16. เป็นไปได้แต่อาจเกิดความขัดแย้งและการปรับตัวช้า องค์กร United Nations เข้ามาเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงของอัฟกานิสถาน

17. เป็นไปได้ยูนิเชฟ

18. เป็นไปได้เพราะสหประชาชาติ หรือ องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศอาจจะใช้เวลาหน่อยเเต่ก็ส่งผลดีต่อประเทศอัฟกานิสถาน

19. องค์กร UN ควรเข้ามาดูแลและด้านมนุษย์ธรรม

20. อาจแต่อาจเกิดเป็นต้นว่า ช้า เข้า องค์กรสหประชาชาติ เข้า - ออก เข...

21. ุ

21.1. เป็นไปได้เพราะ กลุ่มผู้นำตาลีบันสามารถปกครองได้และสามารถควบคุมประชาชได้ และ Unicef จะเข้ามาดูแลเรื่องเด็ก

22. เป็นไปได้ค่อนข้างยากเนื่องด้วยหากกลุ่มตาลีบันนี้ยังใช้หลักของศาสนามาเป็นหลักการในการปกครองหลัก แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเพียงแค่ "หลักสิทธิมนุษยชน" ของคนทุกคนที่ล้วนแล้วแต่จะต้องได้รับและเท่าเทียมกันก็เป็นไปไม่ได้แล้ว หากอิงหลักศาสนามาเป็นตัวหลักที่ไม่ได้เอื้อให้แก่ทุกคนยิ่งเด็กและผู้หญิงนี่ยิ่งไปกันใหญ่ อีกอย่างหนึ่งหากเราลองคิดดูแล้ว เหมือนกับว่าประเทศอัฟกานิสถานนั้นไม่มีเสาหลักเป็นของตนเองเลยเพียงเพราะ สหรัฐอเมริกาถอดกองกำลังออกกับกลายเป็นล่มสลายไปเลยในระยะเวลาอันสั้น ทั้งที่ตลอดเวลา 20 ปีกว่า ที่สหรัฐได้มาช่วยพัฒนาทั้งงบประมาณใน​ด้านต่างๆหรือกำลังพลทหาร​ แต่การรับมือหรืออะไรต่างๆนา ๆที่จะเอาไว้ยื้อหรือสกัดกับกลุ่มตาลีกลุ่มบันนั้นแทบไม่มีหรือต่างคนต่างเอาตัวรอดทั้งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว เลยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอัฟกานิสถานคอยแต่จะพึ่งมือของคนอื่นมาแก้ไขปัญหา​แทน พอขาดมือนั้นก็เป็นง่อยไปซะเลย แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้หากองค์กรต่างนั้นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แต่มีอย่างหนึ่งควรระวังในการช่วย คือควรให้อัฟกานิสถานนั้นยืนได้ด้วยตนเองไม่ใช่อย่างในปัจจุบันหรืออดีตที่คอย แต่จะให้คนอื่นนั้นช่วยไปซะหมดและต้องเพิ่มความเด็ดขาดในการช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่นการช่วยเหลือที่น่าจะเป็นไปได้ ในตอนี้ 1.UN ควรที่จะเข้ามาปราบปรามหรือไม่ก็เจรจาให้เป็นไปในหลักสากลไม่ใช่การยึดอำนาจด้วยกำลังแบบนี้ ที่ใช้เสียงของคนเพียงฝั่งเดียวมาปกครองประเทศ 2.amnesty international นั้นควรเข้ามาช่วยเหลือการแสดงความสามารถคิดเห็นทางการเมือง หรือเห็นต่างในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดหรือทัศนะคติต่างๆ เพราะไม่ว่าจะที่ไหนล้วนแล้วแต่จะมีความแตกต่างที่ไม่ลงรอย แต่ความเห็นต่างนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิด ทางออกที่เป็นมิตรหรือลงตัวกับทั้งสองฝ่ายคงจะเป็นอะไรที่จะดีกว่าและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น การพัฒนาในช่วงหลักที่มั่นคงย่อม เกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเช่น FAO อาจจะเข้ามาช่วยพัฒนา ในด้านของอาหารและการเกษตรในอัฟกานิสถาน แต่ถึงอย่างนั้นหากขาดการช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆคงไม่มีทางที่จะสำเร็จนั่นเอง

22.1. เป็นไปได้ยูนิเซฟควรเข้ามาช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านความคุ้มครองเด็ก

22.2. เป็นไปได้ ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) ที่มีบทบาทในการช่วยผุ้ลี้ภัยในสงครามการเมือง

22.3. องค์กร FAO อาหารและการเกษตรควรเข้ามาช่วยเหลือผู้ยากไร้และดูแลเรื่องอาหารการกินการทำเกษตรกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้

22.4. เป็นไปได้ เพราะสามารถเปลี่ยนการปกครองได้ Unicef ควรเข้ามาช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของเด็ก

22.5. เป็นไปได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะตาลีบันยังมีความคิดและหลักการที่ค่อนข้างเก่า ไม่เข้าถึงยุคสมัยใหม่ ยึดถือศาสนาในการปกครองเป็นหลัก และอยากให้องค์กร United Nationเข้ามาช่วยเหลืออัฟกานิสถาน เพื่อส่งเสริมสันติภาพ​ เจรจาต่อรองกันด้วยเหตุและผลระหว่างบาลีตัน ดูแลอัฟกานิสถาน​ในฐานะสิทธิ​ด้านมนุษยชาติ

22.5.1. องค์กรUN เป็นองค์กรสันติภาพและช่วยเหลือในทุกๆด้าน

22.5.2. 07 เป็นไปได้ Unicef ควรเข้ามาดูแลเด็กและผู้หญิงในด้านสิทธิเสรีภาพ มีความเท่าเทียมผู้ชาย และรักษาความปลอดภัย.

22.5.3. Unicef ควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรม และความเป็นอยู่ของเด็ก

22.5.3.1. องค์กรUN เข้ามารักษาสันติภาพและความมั่นคงของประเทศ

22.5.3.1.1. องค์กร UNICEF ควรเข้าเพราะเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง การถูกทำร้าย การถูกละเลยทอดทิ้ง จากสงคราม

22.5.3.1.2. องค์กรUN ควรเข้ามาช่วยเหลือในด้านการให้ความปลอดภัย ช่วยเหลือคนแก่และเด็ก และในด้านต่างๆ

22.6. เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นการยึดอำนาจและทำให้เกิดดารอพยพต่างๆ

22.6.1. เป็นไปได้ ถ้าUNให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และยังสามารถเปลี่ยนการปกครองได้ แต่อาจเกิดความขัดแย้งและการปรับตัวช้าหน่อย

22.6.2. เป็นไปได้ แต่ควรให้ UNHCR เข้ามาเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและทำหน้าที่คุ้มครองผู้ลี้ภัยชุมชนที่ถูกบังคับย้ายถิ่น อนุเคราะห์ให้ได้รับการส่งกลับประเทศเดิม

22.6.2.1. ไม่น่าเป็นไปได้เพราะเริ่มแรกก็ได้อำนาจมาแบบไม่ถูกต้องแล้ว ถ้ามีความเป็นไปได้จริงคนในประเทศคงไม่อพยพหนีกัน องค์กรที่ควรช่วยเหลือ คือ UN ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย

22.7. เป็นไปได้​ หากมีผู้นำที่มีความสามารถในกระบวรการคิดเเละพัฒนาการ​ในด้านต่างๆได้​ มีความเป็นผู้นำสูง​ สามารถดูเเลชีวิตประชากรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเเละอยู่รอดปลอดภัย

22.8. เป็นไปได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการพัฒนาประเทศ

22.9. 🙃องค์การสหประชาชาติ(UN) 🇺🇳 ควรที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ​ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความปลอดภัย​ของประชาชน​ของอัฟกานิสถาน​

22.10. เป็นไปได้ เพราะสถานการณ์ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบคอมมิวนิสต์แทนระบบเดิม

22.11. เป็นไปได้แต่ควรให้ Unicef เข้ามาให้ความช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

23. UNHCR ควรเข้ามาเกี่ยวข้องทางด้านการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและคอยดูแลคุ้มครองผู้ลี้ภัยให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย

23.1. เป็นไปได้หากมีผู้นำที่มีความสามารถในกระบวนการคิดและพัฒนาการด้านต่างๆและเข้ามาเกี่ยวข้องของการช่วยเหลือ

23.1.1. เป็นไปได้ องค์กรที่ควรเข้ามาช่วยเหลือ คือ UNHCR ที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้ลี้ภัย ให้กำลังมอบความช่วยเหลือให้กับผู้พลัดถิ่นชาวอัฟกานิสถานกลุ่มใหม่ด้วยเต็นท์ที่พักพิงฉุกเฉิน อาหาร การดูแลสุขภาพ น้ำสะอาดและความช่วยเหลือด้านสุขอนามัย รวมถึงความช่วยเหลือด้านการเงิน

23.1.1.1. เป็นไปได้ถ้าเปลี่ยนการปกครองและการบริหารให้ดีขึ้น และรับฟังปัญหาของผู้อื่น จะส่งผลดี และสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างดี

23.1.1.2. อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะขนาดคนในประเทศยังต้องหนีอพยพไปอยู่ที่อื่น

24. เป็นไปได้ถ้าประเทศรวมตัวเป็นรัฐเดี่ยวกัน โดยจะมีองค์หลายๆอย่างให้ความช่วยเหลือหลายๆด้าน เช่น องค์กร unicef จะช่วยในการให้สิทธิความเท่าเทียมแก่เด็กและผู้หญิง เป็นต้น แต่ถ้ายังมีการขัดแย้งก็จะดำเนินการไปได้ยากตามความรุนแรงของการขัดแย้ง🧸

24.1. ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะโดยส่วนตัวแม่เป็นคนที่เคร่งศาสนา จึงรู้ว่าเป็นยังไงแต่กลุ่มตาลีบันก็อาจจะเปิดโลกกว้างมากขึ้นแต่โดนส่วนตัวที่เห็นแม่ตัวเองแล้วเชื่อยังไงก็เชื่ออย่างงั้นแต่ก็ให้เกีตรติคนอื่นเสมอค่ะก็อย่างที่ว่ามันไม่แน่ไม่นอนต้องติดตามกันต่อไปค่ะ โดนองค์กรที่อยากให้มาดูแล คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ(The United Nations Human Rights ถึงเราจะเห็นต่างกันแต่สิทธิความเป็นมนุษย์เราควรมีเท่าเทียมกันค่ะ 👍 602-27

24.1.1. ยูนิเซฟ ควรเข้ามาช่วยพัฒนาชีวิตและ

25. AMNESTY INTERNATIONAL🤔 เข้จะเข้่ามาปกป้องเขียง

26. เป็นไปได้ครับ สถานการณ์บ้านเมืองก็เดินหน้าต่อไป เมื่อสงครามยุติจะได้ช่วยเหลือกัน

27. เป็นไปได้เพราะให้องค์กรUNมาตรวจสอบของกลุ่มตาลีบันว่าให้ความพึงพอใจพอควรกับประชาชนหรือไม่😎😎

28. เป็น​ไปไม่ได้​ เพราะ​ตาลีบันเองยังมีความคิดแบบยึดถือตน​เป็น​ใหญ่​ตนถูกต้องเสมอ​ และไม่เปิดรับความคิดแบบใหม่ๆ​ ไม่ยอมให้คนนอกเข้ามามีบทบาทในกระบวนการปกครอง​ มีการนับถือศาสนา​อย่างเขร่งขรัด​ อีกทั้งศาสนายังมีส่วนในการปกครองทำให้ตาลีบันยังคงมีความคิด​ วัฒนธรรม​ที่ล่าหลัง​ อยากให้องค์กร​ Amnedty International​ เข้ามามีส่วนช่วยพลักดันบทบาทให้คนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพ​ในด้านต่างมากขึ้น

28.1. "เป็นไปได้" ที่ประเทศอัฟกานิสถาน โดยการนำของรัฐบาล (ตาลีบัน 2.0) จะสามารถพัฒนานำพาประเทศของตนก้าวหน้าและทัดเทียบกับนานาประเทศทั้งในเศรษฐกิจความเป็นอยู่และในด้านอื่นๆอีกมากมาย #ถ้าหากบาลชุดนี้นั้นไม่เลือกที่จะตามรอยตาลีบันยุคก่อน และเลือกที่จะนำเอาความคิดของคน ในยุคสมัยใหม่ มาปรับใช้และควรอนุญาติให้องค์ต่างๆอย่างเช่น UNICEF : ( องค์กรเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลสิทธิเสรีของเด็กและผู้หญิง )ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้วย

29. เป็นไปได้แต่อาจจะเป็นไปได้ยากที่เปลี่ยนได้เพราะว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป และควรมีองค์กร UNICEF เข้าช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในเรื่องสิทธิต่างๆที่จะได้.

30. เป็นไปได้ ถ้ายูนิเซฟเข้ามาช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรม

31. พ