Trang bị điện

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trang bị điện by Mind Map: Trang bị điện

1. Nắm vững các thuật ngữ, khái niệm, nguyên lí, thông số kỹ thuật của các loại động cơ điện – điện tử - điện tử số cơ bản

1.1. Các khái niệm chung về động cơ điện

1.2. Các đặc tính cơ, xác định được công suất

1.3. Minh họa và giải thích được các đặc tính, công suất thông qua các loại động cơ.

1.4. Trình bày các khái niệm chung về các mạch logic điện tử, các dạng đáp ứng của các mạch logic đó.

1.5. Phân biệt được các linh kiện điện tử thông dụng để tạo ra các mạch logic, cũng như đáp ứng của nó.

1.6. Minh họa được các khái niệm của mạch logic thông qua các bo mạch cơ bản

1.7. Trình bày các khái niệm chung về các khí cụ điện, khí cụ điện tử thông dụng.

1.8. Minh họa được các chức năng thiết yếu của các khí cụ điện và khí cụ điện tử.

1.9. Minh họa được các mạch diode với nguồn kín DC và AC

2. Giải thích được nguyên lý vận hành của sơ đồ mạch cơ bản.

2.1. Đọc và giải thích được các chức năng của sơ đồ mạch cơ bản.

2.2. Biểu diễn được sơ đồ khối của một sơ đồ điện đơn giản của máy công nghiệp.

2.3. Nhận biết vai trò chức năng của từng thành phần và mối liên hệ giữa các thành phân trong một hệ thống sơ đồ điện điển hình.

2.4. Trình bày được vai trò và chức năng của những thành phần cơ bản trong mạch điện.

2.5. Phân tích được mạch đơn giản dựa trên 2 định luật Kirchhoff

2.6. Minh họa được cách mạch khuếch đại transistor đơn giản

2.7. Giải thích được ý nghĩa và chức năng hoạt động của một mạch tổ hợp và mạch tuần tự

3. Giải thích được nguyên lý vận hành của sơ đồ mạch trong máy công nghiệp.

3.1. Nắm rõ các khái niệm cơ bản về truyền động điện: khởi động đảo chiều thay đổi tốc độ, hãm động cơ điện.

3.2. Giải thích được các trạng thái và các đặc tính cơ, điện khi động cơ đảo chiều, hãm, khởi động.

3.3. Phân tích, đánh giá được các chế độ vận hành của sơ đồ mạch.

3.4. Phân biệt được vai trò mạch đấu sao/ tam giác.

3.5. Thực hiện được các hệ thống ba pha sao/tam giác hoặc tam giác/ tam giác trong việc vận hành động cơ.

4. Lắp đặt, chẩn đoán thay thế các thành phần cơ bản của mạch điện trong máy công nghiệp

4.1. Phân biệt được các loại động cơ phổ biến: động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ cảm ứng một pha, động cơ điện một chiều, động cơ bước.

4.2. Trình bày và minh họa khái niệm và so sánh chi tiết các trạng thái vận hành động cơ

4.3. Phân tích và lựa chọn được loại động cơ điện cùng mạch điều khiển, mạch công suất phù hợp.

5. Nhận thức được mức độ hữu dụng của môn học mang lại