Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

geneetika by Mind Map: geneetika
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

geneetika

teadusharu, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi

pärilikkus

sarnanemine vanematega

DNA

desoksüribonukleiinhape, pärilikkuse kandja, kromosoomi põhiline koostisaine

DNA-sõrmejäljed

isaduse tuvastamine

geen

DNA lõik, mis määrab ühe RNA molekuli sünteesi

kromosoom

DNA ja valgu molekulikompleks, milles sisalduvad geenid

genoom

liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal

muutlikkus

erinemine vanematest

pärilik muutlikkus

geneetiline

kombinatiivne, meioos, viljastumine

mutatsiooniline, geenmutatsioonid, suhkrutõbi, kromosoommutatsioonid, kassikisa sündroom, genoommutatsioonid, Downi sündroom, polüploidsus taimedel

mittepärilik

modifikatsiooniline

klassikaline geneetika

Mendel

katsed hernestega

monohübriidne ristamine

dihübriidne ristamine

rakendused, analüüsiv ristamine, sugupuude meetod, intermediaarsus, polüalleelsus, polügeensus, suguliitelised puuded

Morgan

geenide aheldatud äädikakärbsel

molekulaargeneetika

uurib pärilikkuse seaduspärasusi molekulaarsel tasemel

replikatsioon

DNA süntees

A-T, G-C

transkriptsioon

RNA süntees rakutuumas

A-U,G-C

translatsioon

valgusüntees ribosoomis

AUG-Met

GMO

geneetiliselt muundatud organismid

haigused

pärilikud

päriliku eelsoodumusega

mittepärilikud

nakkushaigused, traumad