geneetika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
geneetika by Mind Map: geneetika

1. pärilikkus

1.1. DNA

1.1.1. DNA-sõrmejäljed

1.1.2. isaduse tuvastamine

1.2. geen

1.3. kromosoom

1.4. genoom

2. muutlikkus

2.1. pärilik muutlikkus

2.1.1. kombinatiivne

2.1.1.1. meioos

2.1.1.2. viljastumine

2.1.2. mutatsiooniline

2.1.2.1. geenmutatsioonid

2.1.2.1.1. suhkrutõbi

2.1.2.2. kromosoommutatsioonid

2.1.2.2.1. kassikisa sündroom

2.1.2.3. genoommutatsioonid

2.1.2.3.1. Downi sündroom

2.1.2.3.2. polüploidsus taimedel

2.2. mittepärilik

3. klassikaline geneetika

3.1. Mendel

3.1.1. monohübriidne ristamine

3.1.2. dihübriidne ristamine

3.1.3. rakendused

3.1.3.1. analüüsiv ristamine

3.1.3.2. sugupuude meetod

3.1.3.3. intermediaarsus

3.1.3.4. polüalleelsus

3.1.3.5. polügeensus

3.1.3.6. suguliitelised puuded

3.2. Morgan

4. molekulaargeneetika

4.1. replikatsioon

4.1.1. A-T, G-C

4.2. transkriptsioon

4.2.1. A-U,G-C

4.3. translatsioon

4.3.1. AUG-Met

5. GMO

6. haigused

6.1. pärilikud

6.2. päriliku eelsoodumusega

6.3. mittepärilikud