Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konular by Mind Map: Konular

1. Konut Tercihlerini Etkileyen Faktörler

2. İstanbul'daki Ortodokslar

2.1. istanbul'daki Ortodoks Gruplar

2.1.1. Yerli Gruplar

2.1.1.1. Rumlar

2.1.1.2. Diğerleri

2.1.2. Göçmen Gruplar

2.1.2.1. Ruslar

2.1.2.2. Ukraynalılar

2.1.2.3. Gürcüler

2.1.2.4. Moldovalı ve Rumenler

2.1.2.5. Diğer Gruplar

2.2. İstanbul'daki Ortodoksların Tarihi

2.2.1. Roma ve Bizans Dönemi

2.2.2. Osmanlı Dönemi

2.2.3. Mübadele

2.2.4. Rus İçsavaşı

2.2.5. 6-7 Eylül Olayları

2.2.6. 1991 Sonrası Göçler

2.3. İstanbul'daki Ortodoksların Günümüzdeki Durumu

2.3.1. Göçler

2.3.2. İkamet Alanları

2.3.3. Sosyal Durumları

3. Konutlaşma ve Demografi İlişkisi

3.1. Göç ve Konutlaşma ilişkisi

3.2. Etnik Gruplar ve Konutlaşma

3.2.1. Gettolaşma

3.3. Azınlıklar ve Konut Piyasası

4. İstanbul'daki Ortodoksların Konut Tercihleri

5. Konut tercihini Etkileyen faktörler zincir göç