NGUYỄN VĂN THANH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGUYỄN VĂN THANH by Mind Map: NGUYỄN VĂN THANH

1. 12 bước BH

1.1. Danh sách khách hàng

1.2. Tiếp cận KH

1.3. Chốt sela

2. 6 mục tiêu

2.1. Sinh tồn

2.2. Anh toàn

2.3. Tình yêu

2.4. XH công nhận

2.5. Thể hiện

2.6. Cống hiến

3. 7 kỹ năng

3.1. Tự tạo động lực

3.2. Giao tiếp

3.3. Làm việc nhóm

3.4. Chất vấn

3.5. Lãnh đạo

3.6. quyết định

3.7. Quản trị thời gian

4. 3 nhóm người

4.1. Không làm

4.2. bỏ cuộc

4.3. Thành công

5. 6 hình mẫu

5.1. Thợ săn

5.2. Nghệ sĩ

5.3. họa sĩ

5.4. tư vấn

5.5. kiến trúc

5.6. Nông dân

6. Vòng lặp hiệu suát

6.1. Tư duy

6.2. Tjhái độ

6.3. Hành vi

6.4. Kết quả