EDU ADS PLAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EDU ADS PLAN by Mind Map: EDU ADS PLAN

1. Thời gian thực hiện

1.1. Từ 26/08-01/09

2. Mục tiêu

2.1. Xây dựng các hoạt động thu hút tìm hiểu về Smart Edu

2.1.1. Nhờ các trường đã áp dụng hệ thống đăng bài về các lợi ích khi áp dụng

2.1.1.1. Chủ yếu focus nội dung vào trường và Pr cho họ

2.2. Sale direct

2.2.1. Email marketing về TK SMART VISION EDU

2.2.1.1. Nội dung bao gồm

2.2.1.1.1. Giới thiệu công ty

2.2.1.1.2. Đặt vấn đề

2.2.1.1.3. Giải pháp đề ra

2.2.1.2. Công cụ sử dụng: Getresponse

2.2.2. Xây dựng mở rộng tập khách hàng và danh sách đối tác

2.2.2.1. Phân tích khách hàng đối tác (Hiệu trưởng và Hiệu phó) hiện tại

2.2.2.1.1. Từ thông tin (SĐT, Email) Gửi email xin feedback, hỏi thăm tình hình ứng dụng và các vấn đề gặp phải

2.2.2.1.2. Phân tích hành vị sử dụng mạng xã hội và các kênh social

2.2.3. Explore new customer - Xây dựng và triển khai các hoạt động gia tăng nhận diện thương hiệu

2.2.3.1. Chạy brand awareness campaign KPIs reach 50-70% các trường thuộc địa bàn TPHCM

2.2.3.1.1. Budget dự kiến

2.2.4. Đối tượng: Hiệu trưởng, hiệu phó