Cách đọc sách

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cách đọc sách by Mind Map: Cách đọc sách

1. Chúng ta cần tập chung vào sách và ghi chép lại.

1.1. Dương Hân

2. Bảo Ngọc

3. bvjhc

4. Bao Tram

4.1. Đọc sách phải tập chung, suy nghĩ, tưởng tượng các mẩu truyện tranh và truyện chữ

5. Thư:

6. Hoàng Hân

6.1. Tập trung đọc và ghi chép

7. Viên phương

8. Tập Trung và đọc đúng sách mà mình yêu thích. Những từ không biết thì gạch chân để đánh dấu.

9. Thư:tập trung, tưởng tượng

10. Huyền linh

10.1. ghi chép tình tiết của câu truyện

11. My Uyen

11.1. khi đọc sách chúng mình hightlight