Ngữ Văn - Tập 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ngữ Văn - Tập 1 by Mind Map: Ngữ Văn - Tập 1

1. Tôi và các bạn

1.1. Dế mèn phiêu lưu ký

1.1.1. Từ đơn và từ phức

1.1.1.1. Từ đơn

1.1.1.2. Từ phức

1.1.1.2.1. Từ ghép

1.1.1.2.2. Từ láy

1.1.2. Nghĩa của từ ngữ: đặt câu với thành ngữ: ăn xổi ở thì, tắt lửa tối đèn, hôi như cú mèo

1.1.3. Biện pháp tu tử: So sánh

1.2. Hoàng tử bé

1.2.1. Nghĩa của từ ngữ: đặt câu với từ ngữ: đơn điệu, kiên nhẫn, cốt lõi

1.2.2. Biên pháp tu từ: so sánh

1.2.3. Từ ghép, từ láy

1.3. Bắt nạt

1.3.1. Luyện nói và nghe

1.3.2. Luyện đọc

2. Gõ cửa trái tim

2.1. Chuyện cổ tích về loài người

2.1.1. Nghĩa của từ ngữ

2.1.2. Biện pháp tu từ: so sánh, điệp ngữ

2.2. Mây và sóng

2.2.1. Biện pháp tu từ: điệp ngữ

2.2.2. Dấu câu

2.2.3. Đại từ

2.3. Bức tranh của em gái tôi

2.3.1. Thưc hành bài viết

2.3.2. Nói và nghe

2.3.3. Củng cố từ ngữ

3. Yêu thương và chia sẻ

3.1. Cô bé bán diêm

3.1.1. Cụm danh từ

3.2. Gió lạnh đầu mùa

3.2.1. Cụm động từ và cụm tính từ

3.3. Con chào mào

3.3.1. Củng cố, mở rộng

4. Quê hương yêu dấu

4.1. Chùm ca dao về quê hương

4.1.1. Từ đồng âm và từ đa nghĩa

4.2. Chuyện cổ nước mình

4.3. Cây tre Việt Nam

4.3.1. Biện pháp tu từ

4.3.2. Nghĩa của từ ngữ

5. Những nẻo đường xứ sở

5.1. Cô Tô

5.1.1. Biện pháp tu từ

5.2. Hang Én

5.2.1. Dấu câu

5.2.2. Biện pháp tu từ: nhân hoá

5.3. Cửu Long Giang ta ơi

5.3.1. Nói và nghe

5.3.2. Củng cố, mở rộng