Taşıma İşi Organizasyonu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Taşıma İşi Organizasyonu by Mind Map: Taşıma İşi Organizasyonu

1. Süreç

1.1. Fiziksel Akış

1.1.1. 1) Yükleme

1.1.2. 2) Nakliye

1.1.3. 3) Boşaltma

1.2. Kombine Taşıma Organizasyonu

1.2.1. 1) Gönderilen Yerden Yükleme

1.2.1.1. Yük özelliklerine göre taşıma öncesinde sigorta organizasyonu da yapılması gerekebilir.

1.2.2. 2) İç Nakliye

1.2.3. 3) Çıkış Gümrüğü

1.2.4. 4) Ana Taşıma İçin İndirme

1.2.5. 5) Ana Taşıma İçin Yükleme

1.2.6. 6) Ana Taşıma

1.2.6.1. Ana taşıma denizyolu, havayolu veya demiryolu üzerinden yapılabilir. İlk ve son taşımalar kahir ekseriyeti karayolu ile yapılır. Taşıma moduna göre gümrük ile yükleme boşaltma sıralaması değişebilir.

1.2.7. 7) Varış Gümrüğü

1.2.8. 8) Son Taşıma İçin İndirme

1.2.9. 9) Son Taşıma İçin Yükleme

1.2.10. 10) Son Taşıma

1.2.11. 11) Varış Yerinde İndirme

1.3. Proje Kargonun Farkları

1.3.1. Standart dışı yüklerin taşınmasında gerekli hukuki ve fiziksel şartların her yüke göre tekrar sorgulanması gerekir. Her aşamanın yükün gereğine uygun programlanması gerekir.

2. Taraflar

2.1. 1) Taşıtan

2.1.1. İhracatçı, satıcı vb. olabilir; malı gönderendir.

2.2. 2) Taşıyan

2.2.1. Özmal araçları ile karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşıması yapanlardır.

2.3. 3) Taşıma İşi Organizatörü

2.3.1. Taşıtan ile alıcı arasındaki taşıma işini sevk ve idare eder.

2.4. 4) Alıcı

2.4.1. Varış yerinde malın teslim edileceği taraftır.

3. Organizatörün İşleri

3.1. 1) Talep Alma

3.1.1. Müşteri porföyü oluşturarak taşınacak yükler için organizatörden navlun teklifi alınması için yapılan çalışmalardır.

3.2. 2) Teklif Toplama

3.2.1. Taşıma işi bacaklara ayrılır. Her bacak için ilgili taşıyıcılara talep gönderilerek en uygun seçenekler için teklif alınır. Yükleme ve boşaltma, lashing, sigorta vb hizmetler de sağlanacaksa bunlar ile ilgili de fiyat toplanmalıdır.

3.3. 3) Teklif Oluşturup Gönderme

3.3.1. En uygun seçeneklerden oluşan toplam fiyatı ve şartları içeren son teklifin müşteriye gönderilmesidir. Taşıyıcıların belirttiği şartların da dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

3.4. 4) Operasyon Sevk ve İdaresi

3.4.1. Günlük veya günde birkaç defa müşteriye yükün konumu ve muhtemel varış tarihi ile ilgili bilgi gönderilmesidir.

3.5. 5) Dökümantasyon

3.5.1. Gümrük evrakları, fatura, taşıma belgeleri vb. belgelerin ve ilgili yazışmaların derlenerek taşıma dosyasının oluşturulmasıdır.

3.6. 6) Ödeme Alınmasının ve Yapılmasının Takibi

3.6.1. Çek ile yapılan veya direkt yapılan ödemelerin haberlerinin verilmesi veya alınması.

4. Taşıma Modları

4.1. Ekipmanlar

4.1.1. Standart

4.1.1.1. 1) Karayolu

4.1.1.1.1. a) Standart tırın dorse ölçüleri LxWxH : 13,6 m x 2,40 m x 2,40 - 3.00 m

4.1.1.1.2. b) Standart Tırlar 25 Tona Kadar Yüklenebilir.

4.1.1.2. 2) Denizyolu

4.1.1.2.1. a) 20' DC konteyner kapı ve iç ölçüleri WxH-LxWxH: 2,34 m x 2,27 m / 5,9 m x 2,35 m x 2, 39 m. İstiab haddi 25-28 ton.

4.1.1.2.2. b) 40' DC konteyner kapı ve iç ölçüleri WxH-LxWxH: 2,34 m x 2,27 m / 12 m 2,35 m x 2, 39 m. İstiab haddi 25-28 ton.

4.1.1.2.3. c) 40' HC konteyner kapı ve iç ölçüleri WxH-LxWxH. 2,34 m x 2, 58 m / 12 m x 2, 35 m x 2, 69 m. İstiab haddi 25-28 ton.

4.1.1.2.4. d) DC Konteynerlerin kapı genişliği 2,34 m, kapı yüksekliği 2,25 m ve iç genişliği 2,35 m, iç yüksekliği 2,25 m olarak düşünülebilir. HC'lerde ise kapı genişliği 2,34 m ile aynı kalırken kapı yüksekliği 2,55 m ve iç yükseklik de 2,65 m'ye çıkmaktadır.

4.1.1.3. 3) Demiryolu

4.1.1.3.1. a) Demiryolu vagonlarının aks başı taşıyacağı ağırlık maksimum 21 ton toplam maksimum ağırlık 84 tondur. Bu ağırlığın yaklaşık 19-25 tonu da vagonun kendi ağırlığından gelmektedir.

4.1.1.3.2. b) Demiryolu genişlikleri farklılık göstemektedir. Avrupa standardı 1435 mm'dir, Çin de bunu kullanmaktadır. Eski Sovyet ülkelerinde ise 1520 mm ray genişliği mevcuttur.

4.1.1.4. 4) Havayolu

4.1.1.4.1. Genellikle yükte hafif pahada ağır mallar için tercih edilir, her uçak tipine göre taşıma kapasitesi değişmektedir.

4.1.2. Gabari Dışı

4.1.2.1. 1) Karayolu

4.1.2.1.1. a) Salkasa: Yerden yüksekliği 1 metre olan ve genelde yandan ve üstten taşmalı çok ağır olmayan yüklerin taşınmasında kullanılır.

4.1.2.1.2. b) Lowbed: Yerden yüksekliği 15 cm kadar azalabilen yüksek miktarda çeşidi olan ağır yükler için kullanılan dorse türüdür.

4.1.2.1.3. c) Karayolunda yükseklik 3,5 metreyi aşınca taşınabilirlik azalmaktadır. Enden taşma genellikle sorun olmasa da taşma miktarı arttıkça survey ihtiyacı doğabilir. Ayrıca araçla beraber 40 tondan ağır yükler için yol izin belgesi, toplam ağırlık 150 tonu aştığında da özel mühendislik raporu gerekmektedir.

4.1.2.2. 2) Denizyolu

4.1.2.2.1. a) 20' OT konteyner kapı ve iç ölçüleri, WxH-LxWxH: 2,34 m x 2,28 m / 5,9 m x 2,35 m x 2, 28 m (IG). İstiab haddi 25 - 28 ton.

4.1.2.2.2. b) 40' OT konteyner kapı ve iç ölçüleri WxH-LxWxH: 2,34 m x 2, 28 m / 12 m x 2,35 m x 2, 36 m (IG). İstiab haddi 25-28 ton.

4.1.2.2.3. c) 40' OT HC konteyner kapı ve iç ölçüleri, WxH-LxWxH: 2,34 m x 2,58 m / 12 m x 2,35m x 2,67 m (IG). İstiab haddi 25-28 ton.

4.1.2.2.4. d) 20' FR konteynerin ölçüleri, LxWxH: 5,9 m x 2 m x 2 m (IG). İstiab haddi 25-28 ton. Ekipman yüksekliği 65 cm.

4.1.2.2.5. e) 40' FR konteynerin ölçüleri LxWxH: 11,6 m x 2 m x 2 m (IG). İstiab haddi 45-47 ton. Ekipman yüksekliği 65 cm.

4.1.2.2.6. f) Yükleme ve varış limanında uygun ekipmanın bulunup bulunmadığı ve ekipmanların yüke uygunluğu taşıyıcıya teyit ettirilmelidir.

4.2. Kiralama

4.2.1. 1) Gemi Kiralama

4.2.1.1. a) Türleri

4.2.1.1.1. 1) Time Charter

4.2.1.1.2. 2) Voyage Charter

4.2.1.1.3. 3) Bareboat Charter

4.2.1.1.4. 4) Sorumluluklar

4.2.1.2. b) Maliyetler

4.2.1.2.1. 1) Satın Alma Maliyeti

4.2.1.2.2. 2) Periyodik Maliyetler

4.2.1.2.3. 3) Operasyonel Maliyetler

4.2.1.2.4. 4) Sefer Maliyetleri

4.2.1.2.5. 5) Yük Elleçleme Maliyetleri

4.2.1.3. c) Süreç

4.2.1.3.1. - Sefer Maliyeti Hesaplama

4.2.1.3.2. - Taşıma Anlaşması

4.2.1.3.3. - Operasyon

4.2.1.4. d) Yük Tipleri

4.2.1.4.1. a) Kuru Dökme

4.2.1.4.2. b) Sıvı Dökme

4.2.1.4.3. c) Breakbulk / Genel Yük

4.2.2. 2) Uçak Kiralama

5. Sigorta

5.1. 1) Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

5.1.1. Taşıyıcının taşıdığı yükte hasar oluşması halinde katlanacağı masrafı devretmek için yaptırdığı sigortadır.

5.2. 2) Emtia Nakliyat Sigortası

5.2.1. Taşıtanın yükünde zaiyat olması halinde katlanacağı zararı devretmek için yaptırdığı sigortadır. Bazı uluslararası taşıma belgeleri baz bir rakam sunsa da kıymetli eşyalar için daha yüksek miktarda geri ödeme gerekebilir.

6. Teslim Şekilleri

6.1. F Grubu

6.1.1. FAS

6.1.1.1. Satıcı malı taşınacağı geminin yanında teslim eder. Çıkış gümrüğü ve iç taşımadan sorumludur.

6.1.2. FOB

6.1.2.1. Satıcı malı taşınacağı geminin güvertesinde teslim eder. Çıkış gümrüğü, iç taşıma ve çıkış limanı lokal masraflarından sorumludur.

6.1.3. FCA

6.1.3.1. Satıcı malı alıcının organize ettiği taşıyanın deposuna teslim eder. İhracat gümrüğü de yapabilir.

6.1.4. F Grubunda satıcı ilk bacakları organize eder ve sorumluluğu da bununla sınırlıdır.

6.2. C Grubu

6.2.1. CIF

6.2.1.1. Satıcı varış limanına kadar navlunu ve sigortayı öder, sorumluluğu güvertede veya dorsede biter.

6.2.2. CFR

6.2.2.1. Satıcı varış limanına kadar taşımayı organize eder ve öder. Sigorta ödeme zorunluluğu yoktur. Sorumluluk yine güvertede veya dorsede alıcıya geçer.

6.2.3. CPT

6.2.3.1. Satıcı varış yerine kadar kadar taşımayı organize eder ve öder, sigorta zorunluluğu yoktur. Risk güverteye veya dorseye yükleme ile alıcıya geçer. Alıcı sadece ithalat gümrüğü yapar.

6.2.4. CIP

6.2.4.1. Satıcı varış yerine kadar taşımayı ve sigortayı organize eder ve öder. Risk dorseye veya güverteye yükleme ile alıcıya geçer. Alıcı sadece ithalat gümrüğü yapar.

6.2.5. C Grubunda satıcı malı varış limanına kadar organize eder, fakat sorumluluğu ana taşıma moduna kadardır, güverteye veya dorseye yüklemeyle beraber sorumluluk alıcıya geçer.

6.3. D Grubu

6.3.1. DDP

6.3.1.1. Varış yerinde indirme dışında her sorumluluk ve masraf satıcıya aittir.

6.3.2. DAP

6.3.2.1. Varış yerinde indirme ve ithalat gümrüğü alıcı sorumluluğundadır, kalan her sorumluluk satıcıdadır.

6.3.3. DPU/DAT

6.3.3.1. Alıcı sadece ithalat gümrüğünü yapar, varış yerinde indirme dahil sorumluluk ve masraf satıcıdadır.

6.3.4. D Grubunda satıcı bütün taşımayı organize eder, öder ve sorumluluk da satıcıya aittir. Ayrıca ithalat gümrüklerini de satıcı yapabilir.

6.4. Exworks

6.4.1. Satıcı malı kendi deposundan alıcıya teslim eder. Türkiye Özelinde çıkış gümrüğü dışında başka bir işe karışmaz.