APLS GV HẠNH PHÚC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
APLS GV HẠNH PHÚC by Mind Map: APLS GV HẠNH PHÚC

1. Tư duy

1.1. Thái độ

1.1.1. Hành vi vô thức

1.1.1.1. Kĩ năng

1.1.1.1.1. Kết quả

2. ỨNG DỤNG

2.1. Cuộc sống: Xác định đúng mục tiêu, có kế hoạch, hành động nhanh theo đúng quy trình, phát huy thế mạnh của bản thân, khắc phục điểm yếu, biết hợp tác nhóm hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

2.2. Lãnh đạo, quản lý: Xác định đúng mục tiêu, có kế hoạch, hành động nhanh theo đúng quy trình, phát huy thế mạnh của bản thân, khắc phục điểm yếu, biết hợp tác nhóm hỗ trợ nhau hoàn thành tốt công việc.

2.3. Công việc: Xác định đúng mục tiêu, có kế hoạch, hành động nhanh theo đúng quy trình, phát huy thế mạnh của bản thân, khắc phục điểm yếu, biết hợp tác nhóm hỗ trợ nhau hoàn thành tốt công việc.

3. ĐẠỊ HỌC CUỘC ĐỜI ZOOM SÁNG 4h30-6h, HỌC CẢ ĐỜI

3.1. Giữ gìn hạnh phúc gia đình

3.2. Chăm sóc sức khoẻ thân tâm trí

3.3. Tìm hiểu về Luật pháp

3.4. Vì sự an vui cho tất cả mọi người

3.5. Truyền cảm hứng

3.6. Xây dựng ngôi trường hạnh phúc

3.7. Phát triển bản thân

4. 3 kiểu người

4.1. Quan sát

4.2. Hành động

4.3. Ko quan tâm

5. 6 hinh mẫu bán hàng

5.1. Thợ săn

5.2. Hoạ sĩ

5.3. Diễn viên

5.4. Kiến trúc sư

5.5. Tư vân viên

5.6. Tư vấn viên

5.7. Nông dân

6. 7 KN

6.1. Tạo động lực

6.2. Giao tiếp

6.3. Lãnh đạo

6.4. Làm việc nhóm

6.5. GQVĐ và tư duy phản biện

6.6. KN đưa ra quyết định

6.7. Kn QL thời giqn

7. 12 bước quy trình BH

7.1. 1. Lập DSKHTN

7.2. 2. Phân loại KHTN

7.3. 3. Chuẩn bị tiếp cận

7.4. 4. Tiếp cận KH

7.5. 5. Khơi gợi hứng thú

7.6. 6. Xây dựng lòng tin

7.7. 7. Thuyết trinh BH

7.8. 8. Nôc lực chốt đơn.

7.9. 9. Cung cấp dịch vụ.

7.10. 10. Nhờ KH giối thiệu

7.11. 11. Quản trị mối QH

7.12. 12. Kêu gọi sự ủng hộ của KH

8. BẢN STM DÙNG CẢ ĐỜI ĐỂ HIỂU MÌNH, HIỂU NGƯỜI

9. HỌC 33 VIDEO AI CŨNG CÓ THỂ BÁN HÀNG

10. KHOÁ HỌC THẤU HIỂU ĐỂ YÊU THƯƠNG

11. KHOÁ HỌC BÍ MẬT DẠY HPỌC HIỆU QUẢ

12. HOC ĐƯỢC CACH DẠY HỌC TRỰC TUYỄN CÓ HIỆU QUẢ: ZÔM LỚN, ZÔM BÉ, ĐỆ NHỊ THÂN