LỚP ALPS K6 NÂNG CAO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LỚP ALPS K6 NÂNG CAO by Mind Map: LỚP ALPS K6 NÂNG CAO

1. Tư vấn viên

1.1. Điểm mạnh: 1. Có khả năng cảm thông 2. Hướng đến con người 3. Kiên nhẫn 4. Người xây dựng lòng tin 5. Có trách nhiệm cao, dốc sức thực hiện lời hứa bán hàng

1.2. Điểm yếu :1. Kết quả bán hàng đến chậm 2. Kéo dài tiến trình bán hàng 3. Phụ thuộc

2. Điểm yếu:1. Không sẵn lòng yêu cầu khách hàng giới thiệu khách hàng mới 2. Tìm lý do biện minh cho hậu quả 3. Dễ hài lòng với kết quả 4. Cắt giảm lợi nhuận 5. Phụ thuộc vào nguồn lực sẵn có

3. Điểm yếu : 1. Thiếu kiên nhẫn 2. Thiếu linh hoạt 3. Không thích mạo hiểm 4. Luôn đòi hỏi phải có kết quả ngay lập tứ

4. Sự thành công

5. 12 điểm của quy trình bán hàng

6. 6 HÌNH MẪU BÁN HÀNG

6.1. Thợ săn

6.1.1. Điểm manh: 1. Giỏi ứng biến 2. Liều lĩnh 3. Tích cực 4. Kỹ năng giải quyết vấn đề 5. Kỹ năng chốt sales 6. Tháo vát 7. Tự kỷ luật

6.1.2. Điểm yếu : 1. Liều lĩnh 2. Phụ thuộc vào công cụ 3. Lúc nào cũng có động cơ 4. Không nhìn được các điểm mù

6.2. Họa sĩ

6.2.1. Điểm mạnh:1. Tỉ mỉ 2. Định hướng bán lẻ 3. Biểu cảm tốt 4. Đồng cảm tốt 5. Có óc tưởng tượng phong phú

6.2.2. Điểm yếu : 1. Tự giới hạn bản thân 2. Bướng bỉnh 3. Phụ thuộc vào công cụ bán hàng 4. Không linh hoạt với lĩnh vực mới 5. Dễ bỏ cuộc khi không được hướng dẫn

6.3. Điểm mạnh 1. Sôi nổi 2. Biết tự quảng cáo 3. Tự tin 4. Kỹ năng thuyết phục tốt 5. Kỹ năng thuyết trình tốt 6. Luôn hướng về kết quả:

6.4. Diễn viên

6.4.1. Điểm yếu :1. Vô tổ chức 2. Tùy tiện 3. Không kiên nhẫn

6.5. Điểm mạnh: 1. Có tư duy hệ thống 2. Có óc tổ chức 3. Suy nghĩ tiến bộ 4. Luôn có mục đích rõ ràng trong đầu khi bắt tay vào làm việc 5. Độc lậ

6.6. Kiến trúc sư

6.7. Nông dân

6.7.1. Điểm mạnh: 1. Hướng đến khách hàng 2. Có khả năng lặp đi lặp lại công việc 3. Tập trung vào các mối quan hệ 4. Quản lý được các khách hàng khó tính 5. Gắn kết với khách hàn

7. VÒNG LẬP HIỆU SUẤT

7.1. Tư duy

7.1.1. Hành động

7.1.2. Quan sát

7.1.3. Không quan tâm

7.2. Cái tôi

7.3. Thái độ

7.3.1. Nhân cách

7.3.1.1. Tiền

7.3.2. Tính cách

7.3.2.1. Giá trị

7.3.2.2. Niềm tin

7.3.3. Thái độ

7.4. Hành vi nội tại

7.4.1. Mục tiêu

7.4.2. 6 Hình mẫu bán hàng

7.5. Kỹ năng

7.5.1. 7 kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21

7.6. Hành động

7.7. Kết quả

8. 7 KỸ NĂNG MỀM

8.1. 2. Lãnh đạo

8.2. 3. Giao tiếp

8.3. 1. Tự tạo động lực

8.4. 4. Làm việc nhóm

8.5. 5. Giải quyết vấn đề

8.6. 6. Ra quyết định

8.7. 7. Quản trị deadline

9. 12 BƯỚC QUY TRÌNH BÁN HÀNG

9.1. 1. Tìm kiếm KHTN

9.2. 2. Đánh giá KHTN

9.3. 3. Chuẩn bị tiếp cận

9.4. 4. Tiếp cận bán hàng

9.5. 5. Khơi gợi hứng thú

9.6. 6. Xây dựng lòng tin

9.7. 7. Thuyết trình bán hàng

9.8. 8. Nỗ lực chốt đơn

9.9. 9. Hoàn thành giao dịch

9.10. 11. Quản trị mối quan hệ khách hàng

9.11. 10.Nhờ KH giới thiệu

9.12. 12. KH trung thành

10. ROAM

10.1. R : Kết quả

10.2. O : Cơ hội

10.3. A : Hành động

10.4. M : Duy trì động lực