HỒ SƠ SĂN HỌC BỔNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỒ SƠ SĂN HỌC BỔNG by Mind Map: HỒ SƠ SĂN HỌC BỔNG

1. Những yêu cầu của học bổng

2. Kỹ năng giao tiếp.

2.1. Kỹ năng giao tiếp tiêng anh tốt

3. Các chửng chỉ quốc tế như .

3.1. Checkpoint

3.2. Toeic

3.3. Pet

3.4. Toefl

4. Có thành tích học tập tốt

4.1. Điểm số tốt

5. Tham gia các hoạt động ngoại khóa , tích cực

5.1. Từ thiện

6. Xác định trường mong muốn .

6.1. Tùy theo nghành

7. Xác định học bổng mình mong muốn.