CĂN BẢN VỀ TÀI CHÌNH- TIỀN TỆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CĂN BẢN VỀ TÀI CHÌNH- TIỀN TỆ by Mind Map: CĂN BẢN VỀ TÀI CHÌNH- TIỀN TỆ

1. 1.KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ

1.1. KN:Tiền tệ là bất cứ vật gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy lấy hàng hóa hoặc để hoàn trả các khoản nợ

1.2. Bản chất tiền tệ thể hiện 2 thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng

1.2.1. Giá trị sử dụng của tiền là việc vật đó được xã hội chấp nhận làm vật ngang giá chung trong trao đổi.

1.2.2. Giá trị của tiền là thể hiện “sức mua của tiền”, đó là khả năng đổi được ít hay nhiều hàng hóa khác trong trao đổi.

2. 3. CÁC CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ

2.1. PHƯƠNG TIỆN TRAO ĐỔI

2.1.1. Tiền tệ được sử dụng với tư cách là vật trung gian trong trao đổi hàng hóa

2.1.2. Nhờ có tiền nên xã hội mới giảm được chi phí giao dịch

2.1.3. Trong các chức năng của tiền tệ, chức năng phương tiện trao đổi là chức năng quan trọng nhất.Vì: Chức năng phương tiện trao đổi thể hiện được bản chất của tiền

2.2. THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ

2.2.1. Biểu thị cho một giá trị mà hàng hóa chứa thông qua việc quy đổi ra tiền

2.2.2. Nhờ có tiền so sánh giá trị hàng hóa trở nên đơn giản

2.3. PHƯƠNG TIỆN CẤT TRỮ GIÁ TRỊ

2.3.1. Tiền là công cụ cất giữa

2.3.2. Tiền là phương tiện ưa chuộng hơn các phương tiện khác

2.3.3. Tiền có tác dụng như một nơi chứa giá trị, nơi chứa sức mua hàng qua thời gian

3. 2. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI TỒN TẠI CỦA TIỀN TỆ.

3.1. TIỀN TỆ HÀNG HÓA- HÓA TỆ

3.1.1. Hóa tệ thực chất là hoàng hóa hoặc tiền tệ.

3.1.2. Hóa tệ gồm có

3.1.2.1. phi kim loại

3.1.2.1.1. Ưu điểm: Những hàng hóa được chọn làm tiền tệ có giá trị sử dụng cần thiết chung cho nhiều người, có thể bảo tồn lâu và mang tính chất phổ biến, đặc trưng cho địa phương, khu vực diễn ra trao đổi.

3.1.2.1.2. – Bất lợi: Không đồng nhất; Dễ hư hỏng; Khó phân chia hay gộp lại; Khó bảo quản cũng như vận chuyển; Mang tính khu vực, địa phương…

3.1.2.2. hóa tệ kim loại

3.1.2.2.1. Ưu điểm (vàng): Là kim loại quý hiếm, được chấp nhận rộng rãi; Bền; Giá trị cùa vàng ổn định trong thời gian dải.

3.1.2.2.2. Nhược điểm (vàng): Quý hiếm; Giá trị lớn (bất lợi trong trao đổi nhỏ); Vận chuyển cồng kềnh, không an toàn, tốn phí; Sẽ hạn chế dùng vào công dụng khác (VD: làm đồ trang sức)

3.1.3. hóa tệ phổ biến nhất là vàng

3.2. TIỀN GIẤY PAPER MONEY

3.2.1. Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí giao dịch; Nhanh, đơn giản và an toàn; Thuận lợi khi giao dịch lớn.

3.2.2. Nhược điểm: Mất thời gian vận chuyển séc, kiểm tra tính hợp pháp của séc..nên không phù hợp khi cần thanh toán nhanh; Tốn kém chi phí xử lý chứng từ

3.3. TIỀN TÍN DỤNG

3.3.1. Ưu điểm (tiền giấy): Nhẹ, dễ vận chuyển và cất trữ; Có đầy đủ mệnh giá; Chính phủ tốn ít chi phí sản xuất

3.3.2. Nhược điểm: Không bền; Khá cồng kềnh khi giao dịch lớn; Tốn chi phí vận chuyển và dễ gặp rủi ro; Có thể bị làm giả; Dễ rơi vào tình trạng bất ổn (đồng tiền bị mất giá)

3.4. TIỀN ĐIỆN TỬ

3.4.1. Ưu điểm: An toàn, dễ vận chuyển, bảo quản

3.4.2. Tiền tín dụng: phổ biến là lệnh thanh toán bằng séc

4. 4.CÁC KHỐI TIỀN

4.1. M1 = Tiền và tài sản coi như tiền + Séc du lịch + Tiền gửi không kỷ hạn + Tiền gửi ký phát séc khác

4.2. M2 = M1 + Tiền gửi kỳ hạn mệnh giá thấp + Tiền gửi tiết kiệm và Tiền gửi thị trường tiền tệ + Cổ phiếu quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ

5. 6. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH

5.1. KN:Tổng thể các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân nhưng thống nhất với nhau về bản chất

5.2. Chức năng phân phối

5.2.1. Phản ánh bản chất của phạm trù tài chính. Phân phối trong tài chính là phân phối giá trị dưới hình thái tiền tệ

5.3. Chức năng giám sát

5.3.1. Bắt nguồn từ sự cần thiết khách quan phải theo dõi, kiểm soát các hoạt động phân phối trong tài chính để đảm bảo cho cạc hoạt động tài chính phục vụ tốt các mục tiêu đề ra

6. 5. SỰ HÌNH THÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

6.1. sự tồn tại của nền sản xuất hàng hóa - tiền tệ và nhà nước được coi là những tiền đề phát sinh và phát triển của tài chính.

7. 7. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

7.1. Các chủ thể của hệ thống tài chính: Gồm các chủ thể trong nền kinh tế, thế trong đó các trung gian (định chế) tài chính đóng vai trò chủ đạo.

7.2. Thị trường tài chính: Là nơi thực hiện các giao dịch tài chính tuân thủ các quy luật của thị trường

7.3. Hệ thống tài chính:Tài chính công,tài chính doanh nghiệp,tài chính hộ gia đình,thị trường tài chính và chũng gian tài chính