Vật Liệu Cơ Khí

hi everyone. My name is Vi. This is my topic mind map engineering materials.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vật Liệu Cơ Khí by Mind Map: Vật Liệu Cơ Khí

1. ENGINEERING MATERIALS

2. Những mục tiêu của môn học

2.1. Trang bị khái niệm cơ bản về phân loại vật liệu kỹ thuật ( cơ khí )

2.2. Trang bị kiến thức về những thành phần, tính chất, kí hiệu theo tiêu chuẩn trong kỹ thuật ( cơ khí )

2.3. Kiến thức về công dụng của các loại vật liệu trong kỹ thuật ( kim loại, ceramit, composite, ... )

2.4. Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng anh

2.5. Nhận biết được vật liệu bằng các giác quan, tỷ trọng, độ nhám mịn, nghe âm thanh khi có sự tác động vào vật liệu

3. Nội dung chính trên lớp

3.1. Giới thiệu về vật liệu cơ khí và vai trò của chúng trong thiết kế và sản xuất.

3.2. Lí thuyết chung về vật liệu kim loại.

3.3. Các kim loại màu và hợp kim thông dụng

3.4. Kiến thức về các loại vật liệu Polimer, Gốm, Composite và vật liệu tiên tiến

4. Nội dung tự học ở nhà

4.1. Thép và nhiệt độ xử lý trong quá trình thực hiện sản phẩm

4.2. Tìm hiểu về Gang GRAPHITE

4.3. Lên các website trên mạng xã hội tìm hiểu về các tài liệu trong các nội dung môn học đọc hiểu và dịch sang tiếng việt tên tài liệu và có thể tóm tắt nội dung tài liệu đó

5. Tài liệu học tập

5.1. Tiếng Việt

5.1.1. Nghiêm Hùng - Vật liệu học cơ sở - NXB KHKT – 2007, 2010.

5.1.2. Hoàng Trọng Bá - Vật liệu phi kim loại - NXB KHKT - 2007

5.1.3. Lê Công Dưỡng - Vật liệu học đại cương - NXB KHKT - 2002

5.1.4. Nghiêm Hùng - Kim loại học và nhiệt luyện - NXB Giáo Dục - 1993

5.1.5. Nghiêm Hùng - Sách tra cứu thép và gang thông dụng - ĐHBK Hà Nội - 1997

5.2. Tiếng Anh

5.2.1. Shaymaa Mahmood - Engineering Materials

5.2.2. Michael F. Ashby - Materials Selection in Mechanical Design - Third Edition

5.2.3. Pacifc Northwest National Laboratory, Richland, Washington - Materials Science and Technology Teachers Handbook