Canxi oxit

nouns

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Canxi oxit by Mind Map: Canxi oxit

1. Tác dụng với nước

1.1. CaO+H2o--> CaOh(2)

2. Cấu tạo

2.1. 1 nguyên tử Ca liên kết với một nguyên tử O

3. Tính chất vật lý

3.1. Canxin chất rắn màu trắng, tan trong nước

3.2. Nóng chảy ở nhiệt độ rất cao khoảng 2585 oC

4. Tính chất hóa học

4.1. Tác dụng với axit

4.1.1. CaO+2HCl--> CaCl2+H2

4.2. Tác dụng với oxit axit

4.2.1. Cao+CO2--> CaCO3

5. Ứng dụng

5.1. Canxi oxit được dùng trong công nghiệp luyện kim và làm nguyên liệu cho công nghiệp hóa học.

5.2. Điều chế trong công nghiệp, nguyên liệu chính để sản xuất CaO là CaCO3( đá vôi) Đá vôi bị phân hủy tạo thành CaO. Chất đốt là than đá, củi, khí tự nhiên, dầu

5.3. Khử chua đất trồng, khử độc môi trường, khử nấm, sát trùng, xử lí nước công nghiệp

5.4. Các PUHH xảy ra khi nung CaCO3, than cháy tạo ra Co2 và tỏa nhiều nhiệt. PT: C+O2 --> CO2

5.5. Nhiệt tinh ra phân hủy CaCO3( t>900'oC) PT: CaCO3 --> 900oC CaO+CO2

5.6. Đốt cháy Canxi trong oxi, không khí PT: 2Ca+O2 --> 2CaO

6. Nhận biết

6.1. Đem hòa tan Canxi Oxit vào nước, tan tốt trong nước, tỏa nhiệt mạnh.Dung dịch tạo thành quỳ tím chuyển màu xanh và Phenolphthanein chuyển sang màu hồng

6.1.1. PT: CaO+H2O --> Ca(OH)2