Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

NilBønderne. by Mind Map: NilBønderne.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

NilBønderne.

man kunne se på billeder hvordan nilbønderne arbejdede

99% af Egyptens indbyggere bor langs Nilfloden. Nilens oversvømmelser har i årtusinder dommineret landets økonomiske liv. floden kontrolleres af en række dæmninger.

lerhus.

de fleste mennesker der boede i nildalen levede mest som bønder og de boede i sådan nogle landsbyer meget små landsbyer. hvor husene var bygget af lersten der var blevet tørret i solen. det var deres arbejde der skabte samfundet ved hjælp af nilen.

Nilbønderne1.

Nilfloden1.

Lerhuse boede de i som blev tørret i solen.

Nilfloden2.

Nilen var grundlagt for det gamle Egypten floden gav vand til det tørre land og dens røde slam gjorde markerne frugtbare.

Nilbønderne2.

Nilbønder