BERIMAN KEPADA RASUL:KONSEP KENABIAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BERIMAN KEPADA RASUL:KONSEP KENABIAN by Mind Map: BERIMAN KEPADA RASUL:KONSEP KENABIAN

1. SIFAT RASUL

1.1. wajib:

1.1.1. sidiq:benar

1.1.2. amanah:jujur serta terpelihara dari melakukan perkara yang dilarang

1.1.3. tabligh:menyampaikan

1.1.4. fatonah:bijaksana

1.2. mustahil

1.2.1. kizbun:berbohong

1.2.2. khianat:melakukan larangan Allah

1.2.3. kithman:menyembunyikan

1.2.4. baladah:bodoh

1.3. harus(basyariah)

1.3.1. sifat biasa manusia seperti makan,minum,tidur,berkahwin dan sihat.

2. PENGERTIAN NABI DAN RASUL

2.1. NABI

2.1.1. Seorang lelaki yang dipiliholeh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak diperintah untuk menyampaikanya

2.1.2. 124 000 orang

2.2. RASUL

2.2.1. seorang lelaki yang dipilih Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya

2.2.2. 313 orang,wajib diketahui 25 orang

3. MAKSUD BERIMAN KEPADA RASUL:meyakini bahawa Allah mengutuskan rasul kepada umat manusia dan meyakini pengutusan 25 org rasul yang disebutkan dalam Al-quran secara khusus

4. hikmah rasul dipilih dalam kalangan manusia

4.1. rasul dapat menunjukkan contoh ikutan yang sempurna kerana rasul lebih mengetahui keperluan manusia

4.2. menunjukkan kemulian manusia yang dipilih menjadi khalifah di bumi berbanding makhluk lain

4.3. manusia lebih mudah beriman kepada rasul apabila dapat membuktikan kerasulanya

4.4. menjadi ujian kepada manusia sama ada mengakui kebenaran rasul yang diutuskan kepada mereka atau mendustakanya

5. ISMATUL RASUL

5.1. maksud

5.1.1. bahasa:terpelihara daripada sesuatu yang buruk

5.1.2. istilah:pemeliharaan Allah terhadap para rasul daripada melakukan dosa dalam apa bentuk sekalipun sama ada dosa atau kecil atau dosa besar

6. MUKJIZAT

6.1. maksud

6.1.1. bahasa:yang melemahkan

6.1.2. istilah:perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka

6.2. jenis

6.2.1. hisiyah

6.2.1.1. dapat dikesan dengan dengan pancaindera tetapi tidak bekekalan

6.2.1.2. berlaku ketika seseorang rasul itu masih hidup

6.2.2. maknawiyah

6.2.2.1. difahami dengn pemikiran dan pemerhatian berdasarkna ilmu

6.2.2.2. kekal hingga hari kiamat ialah Al-quran

6.3. contoh mukjizat hisiyah

6.3.1. nabi soleh: seekor unta sempurna sifatnya keluar dari batu

6.3.2. nabi musa:tongkat menjadi ular

6.3.3. nabi isa:menyembuhkan orang buta dan sopak dengan menyapu tangan baginda

6.3.4. nabi muhammad:peristiwa israk mikraj

7. RASUL ULUL AZMI

7.1. maksud

7.1.1. rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian Allah

7.2. contoh

7.2.1. nabi nuh

7.2.1.1. berdakwah selama 950 tahun tetapi sebahagian sahaja umatnya beriman.kebanyakan umatnya kufur termasuklah isteri dan anaknya

7.2.2. nabi ibrahim

7.2.2.1. dijatuhkan ukuman bakar oleh namrud dan dihalau oleh tanah air sendiri

7.2.2.2. diuji untuk menyembelih anaknya nabi ismail

7.2.3. nabi musa

7.2.3.1. berhadapan dengan firaun yang zalim dan berhijrah ke palestin dengan bani israel yang ingkar dan degil

7.2.4. nabi isa

7.2.4.1. ditentang oleh orang yahudi sehingga mereka dirancang untuk dibunuh namun Allah menyelamatkan baginda dan diangkat ke langit

7.2.5. nabi muhammad

7.2.5.1. berhadapan tentangan kaum musyrikin quraisy di mekah dan tentangan yahudi dan munafik di madinah

8. TUGAS RASUL

8.1. menjadi saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah

8.2. menyampaikan berita gembira kepada orangberiman dan berita sengsara keada orang kafir

8.3. menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah semata-mata

8.4. menjadi contoh teladan yag terbaik kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan

9. KESAN BERIMAN KEPADA RASUL

9.1. bersyukur kepada Allah kerana mengutuskan rasul untuk membimbing manusia ke arah kebenaran

9.2. mencintai dan memuliakan rasul yang membawa rahmat daripada Allah dan menyampaikannya dengan penuh kesabaran

9.3. mencontohi rasulullah dalam semua aspek kehiudpan

9.4. mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat kerana mematuhi ajaran rasululah