คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า by Mind Map: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1. การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. รังสีอัลตราไวโอเลต