ระบบหายใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบหายใจ by Mind Map: ระบบหายใจ

1. อวัยวะ

1.1. จมูก

1.2. ท่อลม

1.2.1. หลอดลม

1.3. ปอด

1.3.1. ท่อลมฝอย

1.3.2. ถุงลม

2. หน้าที่

2.1. แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปอดโดยนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและ คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย

3. การทำงาน

3.1. ทั่วไป

3.1.1. อากาศจากภายนอก->จมูก->ท่อลม-> หลอดลม->ปอด(หลอดลมฝอย->ถุงลม)

3.2. หายใจเข้า

3.2.1. กระบังลมหดตัวลดต่ำลง กระดูกซี่โครงยกสูงขึ้น

3.3. หายใจออก

3.3.1. กระบังลมคลายยกสูงขึ้น กระดูกซี่โครงลดต่ำลง

3.4. การแลกเปลี่ยนแก๊ส

3.4.1. เลือดดำ->หลอดเลือดฝอย->ถุงลมปอด(ออกซิเจนแพร่จาก ถุงลมปอดเข้าไปจับกับเฮโมโกลบินและคาร์บอนไดออกไซด์ แพร่เข้าสู่ถุงลมปอด)->หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออก