Làm quen với bản đồ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Làm quen với bản đồ by Mind Map: Làm quen với bản đồ

1. Khái Niệm

1.1. Hình vẽ thu nhỏ

1.1.1. Theo tỉ lệ nhất định

1.1.1.1. Một khu vực

1.1.2. Toàn bộ bề mặt trái đất

1.2. Cách vẽ bản đồ

1.2.1. Sử dụng hình chụp

1.2.1.1. Từ máy bay

1.2.1.2. Từ vệ tinh

1.2.2. Nghiên cứu vị trí

1.2.2.1. Các đối tượng

1.2.3. Tính toán cho khoảng cách

1.2.3.1. Thu nhỏ

1.2.4. Lựa chọn kí hiệu

1.2.4.1. Thể hiện đối tượng

2. Các Yếu Tố Trên Bản Đồ

2.1. Tên bản đồ

2.2. Phương hướng

2.2.1. Phía trên

2.2.1.1. Hướng Bắc

2.2.2. Phía dưới

2.2.2.1. Hướng Nam

2.2.3. Phía phải

2.2.3.1. Hướng Đông

2.2.4. Phía trái

2.2.4.1. Hướng Tây

2.3. Tỉ lệ bản đồ

2.3.1. 1. 200 000

2.4. Kí hiệu bản đồ

2.4.1. -->

2.4.2. Ba chấm tròn đỏ

2.4.3. Ngôi sao đỏ

2.4.4. Một dấu chấm đỏ trong một hình trong viền đen

3. Cách Sủ Dụng

3.1. Tìm đối tượng

3.1.1. Dựa vào kí hiệu

3.2. Xem bảng chú thích

3.3. Đọc tên bản đồ