ประเทศญี่ปุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเทศญี่ปุ่น by Mind Map: ประเทศญี่ปุ่น

1. การเดินทาง

1.1. บนดิน

1.1.1. รถบัส

1.1.2. แท็กซี่

1.1.3. รถไฟฟ้า

1.1.3.1. ชินคันเซ็น

1.1.4. รถไฟฟ้าใต้ดิน

1.1.5. เดินเท้า

1.2. อากาศ

1.2.1. เครื่องบิน

1.2.1.1. Japan Airline

1.2.1.2. ANA

1.3. ในน้ำ

1.3.1. เรือ

2. อาหาร

2.1. ของคาว

2.1.1. ยากิโซบะ

2.1.2. ราเมน

2.1.3. เทมปุระ

2.1.4. คัตสึด้ง

2.1.5. ยากินิคุ

2.2. ของหวาน

2.2.1. โดรายากิ

2.2.2. ดังโงะ

2.2.3. ไดฟุกุ

2.2.4. โยคัง

3. เครื่องแต่งกาย

3.1. Kimono ชุดประจำชาติของญี่ปุ่น

3.2. Houmongi งานเลี้ยงรื่นเริง

3.3. Furisode ใส่ไปงานบรรลุนิติภาวะ

3.4. Kosode เป็นชุดกิโมโนของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

3.5. เสื้อคุม

3.5.1. Haori - เสื้อแจ๊คเกตสำหรับสวมทับกิโมโน

3.5.2. Michiyuki - เป็นเสื้อสำหรับสวมด้านนอกเช่นกัน

3.5.3. gi - เสื้อที่ใส่คู่กับ hakama สำหรับผู้ชาย gi นั้นใช้สวมเป็นเสื้อเมื่อเล่นกีฬาต่าง ๆ

3.6. เสื้อฮะกามา ใช้ในงานพิธี

4. ที่อยู่อาศัย

4.1. บ้าน

4.1.1. พื้นที่

4.1.1.1. ห้องน้ำ

4.1.1.2. ห้องนอน

4.1.1.3. โรงจอดรถ

4.1.1.4. สวน

4.1.2. ในเมือง

4.1.3. นอกเมือง

5. สื่อ

5.1. วารสาร

5.2. นิตยสาร

5.3. ซีรีส์

5.3.1. Alice in Boarderland

5.4. ภาพยนตร์

5.5. อนิเมะ

5.6. ข่าว