Erityislasten/nuorten seksuaalikasvatus koulussa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Erityislasten/nuorten seksuaalikasvatus koulussa by Mind Map: Erityislasten/nuorten seksuaalikasvatus koulussa

1. Kenen näkökulma?

1.1. Lapsen/nuoren?

1.2. Opettajan?

1.2.1. Erityisopettaja

1.2.2. Aineenopettaja (terveystieto)

2. Keskeiset käsitteet

2.1. Seksuaalikasvatus

2.2. Kehitysvamma

2.3. (Autismikirjo)

2.4. kolmiportainentuki

2.5. Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti

3. Tutkimustehtävä

3.1. Mitä erityistä tulee ottaa huomioon erityisoppilaiden seksuaalikasvatuksessa

3.2. Millainen olisi hyvä/mielekäs seksuaalikasvatus

4. Selvitä

4.1. Minkälaista tutkimusta on jo tehty?

4.1.1. https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/25773/urn_nbn_fi_uef-20211100.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

5. Ilmiö

5.1. Erityisoppilaiden saama seksuaalikasvatus peruskoulussa

5.2. Opettajien käyttämät menetelmät seksuaalikasvatuksen opettamisessa