Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогика by Mind Map: Педагогика

1. Ұқыпты болу

2. Жұмыстан тыс ерекшеліктер

2.1. Спортпен шұғылдану

2.2. Жұмыстан тыс уақытта үлгі бола білу

2.3. Өзіндік даму

3. Методикалық ерекшеліктер

3.1. Жаңа технологияларды пайдалану

3.2. Уақытты ұтымды қолдану

3.3. Өмірмен байланыстыру

3.4. Материалды жалпыға түсінікті жасау

3.5. Білім мен тәртіпті ұштастыру

3.6. көңілділік

3.7. мейірімділік

4. Жұмыстағы қажеттіліктер

4.1. Жауапкершілікті сезіне білу

4.2. Мәдениеттілік

4.3. Ойлау жылдамдығы

4.4. Оқушылардың психологиясын түсіне білу

4.5. Өз көзқарасын қорғау және қорғай білу