Skolebiblioteksudvikling Jette Langmarkskolen, Horsens

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Skolebiblioteksudvikling Jette Langmarkskolen, Horsens by Mind Map: Skolebiblioteksudvikling Jette Langmarkskolen, Horsens

1. Tradition

1.1. Tovholder på diverse konkurrencer (AIU, Forfatterspire m.fl.)

1.2. Indkøbe materialer til basis-samlingen

1.3. Åbne post

2. Udvikling

2.1. Vejlede kollegaer i læreprocesser

2.2. Tænke nyt i forhold til indretning

2.3. Holde os orienteret i nye materialer

2.4. Holde biblioteksoplæg for klasser

2.4.1. Indskoling

2.4.1.1. Billedbøger

2.4.1.2. Inspiration til frilæsning

2.4.2. Mellemtrin

2.4.3. Overbygning

2.5. Følge med i konferencer på skolekom

2.6. Cafe-møder (mini-kurser)

2.7. Indkøbe materialer til undervisning (kl. sæt mm.)

3. Afvikling

3.1. Bippe afleverede bøger ud

3.2. Sætte bøger på plads

3.3. Pakke materialer til og fra PUC

3.4. Oprette nye elever som lånere

3.5. Slette tidligere elever som lånere

3.6. Pakke materialer til og fra CFU

3.7. Kassation