Google analytics và google analytics 360

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Google analytics và google analytics 360 by Mind Map: Google analytics và google analytics 360

1. Google analytics

1.1. giới thiệu

1.1.1. Google Analytics là một dịch vụ phần mềm phân tích website được cung cấp bởi Google, Google Analytics cung cấp các phương thức thu thập dữ liệu và báo cáo lưu lượng truy cập (traffic) cho website. Hiện nay Google Analytics là một nền tảng con của bộ giải pháp Google Marketing Platform. Google ra mắt dịch vụ này vào tháng 11 năm 2005 sau khi mua lại hãng phần mềm Urchin.

1.2. cách thức hoạt động

1.2.1. Data collection - thu thập dữ liệu

1.2.2. Configuration – chuyển đổi dữ liệu

1.2.3. Processing – lựa chọn chỉ số muốn theo dõi

1.2.4. Reporting – báo cáo

1.3. chức năng

1.3.1. Hỗ trợ thống kê theo khung thời gian thực

1.3.2. Thu thập thông tin về ngôn ngữ, thiết bị người dùng sử dụng

1.3.3. Theo dõi thói quen của người dùng trên website

1.3.4. Phân tích lưu lượng truy cập

1.4. giá thành

1.4.1. miễn phí

2. google analytics 360

2.1. giới thiệu

2.1.1. Google Analytics 360 là phiên bản Google Analytics cao cấp dành cho doanh nghiệp, Google Analytics 360 nằm trong bộ giải pháp 360 Suite của Google ra mắt vào năm 2016 gồm Analytics 360, Tag Manager 360, Optimize 360, Data Studio, Attribution 360, Audience Center 360, Surveys 360

2.2. Các thành phần chính

2.2.1. Dash Board

2.2.1.1. Là trang thông tin chung thống kê những thông số về website của bạn, bạn có thể tùy biến trang Dash Board này để hiện những thông tin mà bạn quan tâm.

2.2.2. Visitors

2.2.2.1. Tất cả những thông tin đến từ người truy cập vào website của mình, thông tin này giúp bạn thống kê số lượng người truy cập vào website tăng hay giảm để từ đó có những bước chỉnh sửa nội dung thu hút hơn.

2.2.3. Traffic Sources

2.2.3.1. Phần này thống kê nguồn truy cập vào website của bạn đến từ đâu, được truy cập từ những website nào. Đối với việc làm SEO, những thông tin này có thể giúp thống kê được nguồn back-link từ đâu.

2.2.4. Content

2.2.4.1. Các báo cáo trong phần này sẽ tập trung vào nội dung thông tin trên website của bạn, phần nào được ghé thăm nhiều nhất.

2.2.5. Goal

2.2.5.1. Được hiểu là “Mục tiêu” . Phần này sẽ giúp bạn thống kê những mục tiêu bạn đặt ra cho trang web của mình.

2.3. Khác biệt so với phiên bản miễn phí

2.3.1. Gỡ bỏ các giới hạn

2.3.1.1. 10 triệu hits / tháng --> Từ 500 triệu hits / tháng trở lên

2.3.1.2. Dữ liệu báo cáo tối đa

2.3.1.2.1. 50000 dòng -->3,000,000 dòng

2.3.1.3. Tùy chỉnh Thuộc tính & Chỉ số

2.3.1.3.1. Max 20 --> Up to 200

2.3.1.4. Chế độ xem trên mỗi Thuộc tính

2.3.1.4.1. Max 200 --> Max 400

2.3.2. Xử lý tại thời điểm truy xuất

2.3.2.1. Không --> Có

2.3.3. Báo cáo truy xuất dữ liệu đầy đủ

2.3.3.1. Không --> Có

2.3.4. Báo cáo đa Thuộc tính

2.3.4.1. Không --> Có

2.3.5. Dữ liệu Thời gian thực

2.3.5.1. Không --> Có

2.3.6. Thời gian cập nhật dữ liệu

2.3.6.1. Từ 24h -->Từ 15 phút – Tối đa 4 giờ

2.3.7. Sở hữu dữ liệu

2.3.7.1. Giới hạn --> Toàn bộ

2.3.8. Bổ sung thêm các chức năng chỉ có trên phiên bản cao cấp

2.3.8.1. Unsampled Reports, BigQuery Export, Rollup Account…

2.4. Công nghệ

2.4.1. Google Analytics được triển khai bằng “thẻ trang” hay là Mã Theo Dõi dưới dạng một đoạn mã Javascript mà chủ website cần phải gắn vào tất cả các trang của website. Các đoạn mã thu thập dữ liệu sẽ được kích hoạt khi người dùng truy cập vào trang web và thu thập dữ liệu từ người dùng sau đó gửi về máy chủ thu thập dữ liệu của Google bằng kỹ thuật truy cập web beacon. Mã Theo Dõi sẽ tải một thư viện JavaScript từ máy chủ Google về đồng thời thiết lập các biến giá trị với mã số Thuộc tính Google Analytics của website đã được khai báo.

2.5. Hạn chế

2.5.1. Một số chương trình hoặc tiện tích như Firefox’s Enhanced Tracking Protection, NoScript và ứng dụng di động Disconnect Mobile có thể khóa Mã Theo Dõi của Google Analytics. Điều này ngăn cản dữ liệu được thu thập và gửi về máy chủ Google dẫn đến những thiếu sót trong dữ liệu chung.

2.6. Hiệu suất

2.6.1. Google đã giới thiệu mã theo dõi Javascript bất đồng bộ để không ảnh hưởng đến tốc độ tải trang có gắn mã ga.js

2.7. Bảo mật

2.7.1. Để ngăn chặn việc tiếp cận vị trí tương đối của người dùng, Google Analytics đã ẩn các thông tin về địa chỉ máy tính, nhà cung cấp mạng và miền mạng lưới ra khỏi hệ thống của mình.

2.8. Giá thành

2.8.1. Từ 50000$ trở lên