covid kế hoạch khôi phục kinh tế

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
covid kế hoạch khôi phục kinh tế by Mind Map: covid kế hoạch khôi phục kinh tế

1. những ý có liên quan đến vận hành tại THS

1.1. hồ sơ tiêm chủng

1.1.1. ( ứng dụng phần mềm )

1.2. tự tổ chức xét nghiệm theo hướng dẫn sở y tế ( thẻ vàng , xanh )

2. mục tiêu làm hàng

2.1. ít người

2.2. qua 15.9

2.3. hàng hóa không thiết yếu

3. những ý có liên quan đến sản phẩm, sales, marketing

3.1. ý tưởng sản phẩm

3.1.1. hồ sơ theo dõi

3.1.1.1. công ty vận tải

3.1.1.1.1. chấm công theo chuyến

3.1.1.2. cty bán lẻ

3.1.1.3. hồ sơ

3.1.1.3.1. hồ sơ tiêm

3.1.1.3.2. hồ sơ F0

3.1.1.3.3. hồ sơ xét nghiệm định kỳ

3.1.1.3.4. địa chỉ

3.1.1.3.5. hồ sơ bệnh nền

3.1.1.3.6. báo cáo

3.1.1.4. báo cáo đủ điều kiện an toàn phòng dịch

3.1.1.5. xuất thẻ xanh

3.1.1.5.1. QR code

3.1.2. hồ sơ theo dõi F0 tại nhà

3.1.2.1. F0 là nhân viên

3.1.2.1.1. khai báo mỗi ngày

3.1.2.1.2. phát thuốc

3.1.2.2. F0 là người nhà nhân viên

3.1.3. eCMS mùa covid

3.1.3.1. gói thuốc

3.1.4. đại lý chữ ký số

3.1.5. camera nhận diện khẩu trang

3.1.5.1. đã có giải pháp - camhub AI

3.1.6. chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

3.1.7. kho dữ liệu chung của thành phố

3.1.7.1. QR cá nhân

3.1.7.2. nền tảng khai báo y tế điện tử của tp

3.1.7.2.1. thống nhất

3.2. danh sách theo hiệp hội

4. văn bản UBND tp

4.1. 11.9

4.1.1. phân loại ngành nghề theo khả năng xuất hiện dịch

4.1.2. thẻ xanh thẻ vàng

4.1.2.1. cấp từ hệ thống CSDL điện tử

4.1.2.2. thẻ xanh

4.1.2.2.1. Hồ sơ F0

4.1.2.2.2. hồ sơ tiêm

4.1.2.3. thẻ vàng

4.1.2.3.1. hồ sơ tiêm

4.1.2.3.2. kết quả xét nghiệm định kỳ

4.1.3. xét nghiệm, giám sát định kỳ doanh nghiệp

4.1.4. lộ trình phục hồi

4.1.4.1. 16.9 - 31.10

4.1.4.1.1. người thẻ xanh

4.1.4.1.2. tổ chức có 100% thẻ xanh

4.1.4.1.3. tổ chức có 100% thẻ xanh ỏ FO & 100% thẻ vàng

4.1.4.1.4. trường hợp xấu hơn

4.1.4.2. 31.10 - 15.1

4.1.4.2.1. trung tâm thương mại, thể thao, giải trí ngoài trời

4.1.4.3. sau 15.1

4.1.4.3.1. vũ trường ...

4.1.5. câu hỏi

4.1.5.1. thẻ xanh & vàng lấy ở đâu ?

4.2. 16.9

4.2.1. 5.2 - được phép , nhưng phải đăng ký

4.2.1.1. Dich V\l buu chinh, viSn thong; thiSt bi tin hQc van phong, thiSt bi,

4.2.1.1.1. không phải 3 tại chỗ

4.2.1.1.2. chỉ được dv ăn uống

4.2.1.2. Dich vu bao tri, sua chua cong trinh, may moe thiet bi, phirong tien giao thong van Utiva cung irng linh kien, phu tung phuc vu hoat dong nay.

4.2.2. 5.3 - điều kiện

4.2.2.1. lao động trực tiếp tại nơi làm việc

4.2.2.1.1. xet nghiệm 5 ngày / lần

4.2.2.1.2. đăng ký với UBND quận, huyện để được cấp

4.2.3. Case ko can giay di duong

5. thông tin tóm tắt trên mạng

5.1. Thông tin của UBND TPHCM:

5.1.1. 1) Bắt đầu thực hiện sống chung với Covid-19 kể từ ngày 15/09/2021: mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch. Việc mở cửa được thực hiện có lộ trình, tăng dần tỷ lệ: 30% -> 50% -> 70%...

5.1.2. 2) Sở Công thương là đầu mối để hướng dẫn các DN. Các hoạt động nguy cơ cao sẽ giảm quy mô hoặc không được hoạt động (phục vụ ăn uống tại chỗ, karaoke, vũ trường, bar,…)

5.1.3. 3) Chuẩn hóa thông tin tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên Sổ sức khỏe điện tử => biến thành giấy thông hành vaccine => bỏ tất cả các giấy phép con như giấy đi đường, di biến động dân cư, xét nghiệm âm tính…

5.1.3.1. => NLĐ buộc phải tiêm ít nhất 1 mũi mới được đi làm.

5.1.3.2. => Các DN cần rà soát lại tất cả NLD và cần thông báo để những ai không tiêm chủng phải nghỉ việc, những ngừời bị bệnh nền không tiêm được cần phải có phương án giải quyết.

5.1.4. 4) Cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện online.

5.1.5. 5) Chuyển dần sang điều trị covid-19 dịch vụ có thu phí.

5.1.6. 6) Lực lượng nhân viên bán lẻ được ưu tiên tiêm vaccine trước.

5.1.7. 7) Không tiếp tục 3 tại chỗ, 1 cung đường hai địa điểm => chuyển thành cam kết chỉ thực hiện đi từ nhà đến nơi làm và ngược lại => có giấy chứng nhận tiêm chủng như mục 3.

5.1.8. 8) Các hoạt động giao hàng liên tỉnh (hay gọi chung là chuỗi cung ứng) sẽ được mở lại, Sở GTVT sẽ có hướng dẫn sau.

5.1.9. 9) Sở Công thương sẽ thành lập chuỗi phân phối sản phẩm trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục triển khai bán hàng bình ổn thị thường.

5.1.10. 10) Điều kiện để tổ chức làm việc kể cả các yếu tố phía trên):

5.1.10.1. Đã được tiêm vaccine mũi 1 ít nhất 4 tuần, mũi 2 ít nhất 2 tuần; ưu tiên NLĐ ở vùng xanh hoặc vùng không có phong tỏa.

5.1.10.2. Bắt buộc đeo khẩu trang mọi thời điểm trừ lúc ăn/ uống. Không có bất kỳ ngoại lệ nào cả. Tăng cường đeo kính chống giọt bắn.