Тәрбие әдістерінің жіктелуі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тәрбие әдістерінің жіктелуі by Mind Map: Тәрбие әдістерінің жіктелуі

1. Cендіру әдісі

1.1. Cендіру әдісі - балаларды иландыру керек, кейбір нәрселерді ұғымды, түсінікті, иланымды етіп айту керек.

2. Жағымды үлгі өнеге арқылы тәрбиелеу әдісі.

2.1. Жағымды өнеге көрсету әдісінің негізінде еліктеу жатыр. Еліктеу жоғары мұратқа қол жеткізетін жаңа іс-әрекет қалыптастырады.

3. Жаттықтыру әдісі

3.1. Жаттықтыру әдісі – тұлғаның бойына қажетті жағымды іс-әрекетті, мінез-құлықты сіңіру, оны қалыпты мінез –құлық дағдысына біртіндеп айналдырып қалыптастыру.

4. Мадақтау және жазалау әдістері

4.1. Мадақтау әдісі дегеніміз - баланың жағымды іс-әрекетін, мінез-құлқын бағалай білу

4.2. Жазалау әдісі-баланың іс-әрекеті мен мінез-құлқындағы кедір-бұдырларды

5. Оқушылардың мінез-құлқына бақылау жасау, талап қою әдісі.

5.1. Бақылау әдісі- баланың іс-әрекетін, мінез-құлқын, белгілі нормалар мен ережелерді орындауға ынталандыруды

5.2. Талап қою - баланың жауапкершілік сезімін ояту.

6. Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.

6.1. Әңгімелеу - оқу материалын жүйелі баяндау.

6.2. түсіндіру әдісі арқылы заң-дылықтар мен принциптерді, ереже мен тәртіпті сақтаудың маңызын көрсету керек.

6.3. Пікірталас - әдісі оқушылардың таным-дық және әлеуметтік белсенділіктерін арттырады.