ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง by Mind Map: ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. ความสว่าง

1.1. ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ

1.1.1. 300-500 Lx

1.2. ห้องทำงาน

1.2.1. 300-500 Lx

1.3. ห้องประชุม

1.3.1. 200-300 Lx

1.4. พื้นที่ทั่วไปในอาคาร

1.4.1. 200 Lx

1.5. ห้องคอมพิวเตอร์

1.5.1. 600 Lx

2. หลักการทำงานของโคมไฟ

2.1. 1.กระแสไฟฟ้าไหลไปยังสารกึ่งตัวนำ

2.2. 2.อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ตามเซนเซอร์ที่ตั้งค่าไว้

2.3. 3.เซนเซอร์ทำงานตามคำสั่ง

2.4. 4.เกิดแสงสว่างตามคำสั่งของเซนเซอร์

3. อุณหภูมิสี

3.1. ห้องเอกสาร

3.1.1. 400-600 Lx

3.2. Daylight

3.2.1. ห้องทำงาน

3.2.2. มุมอ่านหนังสือ

3.2.3. พื้นที่ทำงานที่ต้องการรายละเอียดสูง

3.3. พื้นที่ระเบียง

3.4. Cool White

3.4.1. ห้องพักผ่อน

3.5. Warm White

3.5.1. ห้องนอน

3.5.2. ห้องพักผ่อน

4. สาเหตุ

4.1. แสงสว่างไม่เหมาะสม

4.1.1. สว่างเกินไป

4.1.2. ไม่เพียงพอ

4.2. จ้องมากจนเกินไป

5. วัสดุอุปกรณ์

5.1. LED Chip

5.2. ไดร์เวอร์

5.3. แผ่นระบายความร้อน

5.4. ตัวฝาครอบ

6. ปัญหาเกี่ยวกับสายตา

6.1. ระยะสั้น

6.1.1. ตาล้า

6.1.2. ปวดเบ้าตา

6.1.3. เคืองจา ตาแห้ง มีน้ำตาไหล

6.1.4. ค่าสายตาคลาดเคลื่อน

6.1.5. เห็นจุดดำตรงกลาง

6.1.6. ตามัวเฉียบพลัน

6.2. ระยะยาว

6.2.1. สายตาสั้น

6.2.2. โรคจอประสาทตา

7. เกี่ยวกับตาบอดสี

7.1. มองเห็นสีสันไม่ปกติ เห็นสีผิดเพี้ยน

7.2. เกิดในชายมากกว่าหญิง เป็นความบกพร่องจากพันธุกรรม

7.3. เกิดจาก

7.3.1. จอประสาทตา

7.3.1.1. เซลล์รูปแท่ง ช่วยมองเห็นในที่มืด

7.3.1.2. เซลล์รูกรวย ช่วยให้มองเห็นสีของวัตถุ

7.3.1.2.1. ผิดปกติ เกิดความบกพร่อง

7.4. อาการ

7.4.1. แยกสีเขียวกีบแดงไม่ได้

7.4.2. แยกสีเหลืองกับน้ำเงินไม่ได้(ส่วนน้อย)

7.4.3. เห็นสีบางสีเพี้ยนไปจากคนอื่น

7.4.4. มองเห็นเฉพาะบางโทนสี

7.4.5. ตาบอดทุกสีจะเห็นแค่สีดำ ขาว เทา (พบน้อยมาก แทบไม่มี)

7.5. การรักษา

7.5.1. สวมแว่นหรือคอนแทคเลนสายตา

7.5.2. จดจำสัญลักษณ์แทนสี

7.5.3. กรณีเกิดจากโรคประจำตัว แพทย์จะรักษาโรคนั้น

7.5.4. ทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา